Informacje o ochronie danych

Peek & Cloppenburg przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawowych w przedmiocie ochrony danych.

Odwiedzając naszą stronę internetową, nie musisz podawać danych dotyczących Twojej osoby. W przypadku, gdy poszczególne funkcje i usługi oferowane za pośrednictwem naszej strony będą wymagały podania, zachowania i wykorzystania danych osobowych, zostaniesz o tym dodatkowo uprzedzony/a i poinformowany/a.

Możesz tak ustawić przeglądarkę, by ostrzegała Cię o wysyłaniu cookies. Masz także możliwość odrzucenia cookies. Odrzucenie cookies może jednak prowadzić w określonych przypadkach do ograniczeń w funkcjonowaniu naszej witryny.

Na tej stronie internetowej, za pomocą technologii etracker GmbH (www.etracker.com), w celach marketingowych i optymalizacyjnych gromadzone i zapisywane są dane. Z tychże danych, pod pseudonimem sporządzane są profile użytkowe. W tym celu możliwe jest stosowanie plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookie umożliwiają bezosobowe rozpoznawanie przeglądarki internetowej. Pobierane za pomocą technologii etracker dane bez zgody użytkownika nie zostaną wykorzystane w celu osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej stronę ani też nie zostaną powiązane z danymi osobowymi odnoszącymi się do osoby noszącej dany pseudonim. W każdej chwili istnieje możliwość skutecznej rezygnacji z tego rodzaju pobierania i zapisywania danych w przyszłości.

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi ochrony danych możesz zwrócić się do pełnomocnika ds. ochrony danych firmy Peek & Cloppenburg KG:

Administrator danych osobowych
Mechelgasse 1
A-1030 Wien
ochrona-danych@peek-cloppenburg.pl

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PEEK & CLOPPENBURG

Peek & Cloppenburg przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawowych w przedmiocie ochrony danych.

1. Stosowanie Państwa danych w ramach obsługi programu Karty Stałego Klienta P&C

Dane klienta to dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe i kontaktowe. W ramach obsługi programu Karty Stałego Klienta P&C potrzebujemy Państwa danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie danych dotyczących Państwa daty urodzenia nie jest obowiązkowe. Na wypadek dodatkowych pytań z naszej strony mogą Państwo podać nam swój numer telefonu. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymywać newsletter P&C drogą elektroniczną, potrzebujemy również Państwa adres e-mail. W przypadku korzystania przez Państwa z Karty Stałego Klienta P&C będziemy pobierać, przetwarzać i wykorzystywać także dane odnośnie dokonywanych przez Państwa zakupów, które będą nam potrzebne do obliczania stawki bonusu dla stałych klientów P&C. Będą to dane zamieszczone na Państwa paragonie zakupowym: sposób płatności, numer klienta, data, miejsce, przedmiot i wartość dokonanych przez Państwa zakupów. Będziemy przetwarzać i wykorzystywać dane klienta oraz dane dotyczące użytkowania Karty Stałego Klienta w celu zapewnienia obsługi Państwa uczestnictwa w programie Karty Stałego Klienta P&C.

2.1 Stosowanie Państwa danych w celu przeprowadzania badań rynku oraz reklamy

Państwa dane osobowe oraz dane odnośnie użytkowania przez Państwa Karty Stałego Klienta będą pozyskiwane, utrwalane, przechowywane i wykorzystywane w celu prowadzenia we własnym zakresie badań rynku i akcji reklamowych (nie dotyczy to reklam telefonicznych) tylko po uprzednim wyrażeniu przez Państwa na to zgody przez administratora Państwa danych Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61 lokal 248, 01-031 Warszawa lub przez Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Dusseldorfie, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Niemcy oraz Fashionation Online KG z siedzibą w Wiedniu, Mechelgasse 1, A-1030 Wiedeń, Austria. W ramach uczestnictwa w programie Karty Stałego Klienta P&C, Państwa zgoda na pozyskiwanie danych klienta i danych odnośnie użytkowania Karty Stałego Klienta jest konieczna w celu przeprowadzania wewnętrznych badań rynku. Będziemy korzystali z tych danych podczas planowania nowych akcji, w celu dopasowania ich do Państwa osobistych zainteresowań i potrzeb. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, wykorzystamy Państwa dane oraz dane odnośnie użytkowania przez Państwa Karty Stałego Klienta do przygotowywania wysyłanych pocztą indywidualnych materiałów reklamowych dotyczących produktów, akcji i ofert. Uczestnictwo w programie Karty Stałego Klienta P&C jest możliwe również bez wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych. Nie jest natomiast możliwe uczestnictwo w tym programie bez wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych w celu przeprowadzenia badań rynku. Nie będziemy przekazywać Państwa danych innym podmiotom bez Państwa uprzedniej zgody – chyba, że jest to konieczne do realizacji zawartej z Państwem umowy – tzn. upoważnionym usługodawcom w celach rozliczeniowych lub w celu nadania przesyłki.

2.2 Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie Państwa danych przez oświadczenie złożone na piśmie wobec administratora Państwa danych, tj. Peek & Cloppenburg Sp. z o.o., Dział obsługi klientów, Al. Jana Pawła II 61 lokal 248, 01-031 Warszawa. []W razie wycofania zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych, dalsze uczestnictwo w programie Karty Stałego Klienta P&C będzie nadal możliwe. W razie wycofania zgody na wykorzystanie Państwa danych w celu przeprowadzenia badań rynku, kontynuacja uczestnictwa w programie Karty Stałego Klienta P&C nie będzie możliwa.

W razie wszelkich pytań odnośnie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem Państwa danych, czyli Peek & Cloppenburg Sp. z o.o.:

Wszelkie zmiany danych klientów proszę przesyłać tylko i wyłącznie pod adres emailowy dialog@peek-cloppenburg.pl lub korzystając z formularza zmiany danych klienta.

Peek & Cloppenburg Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 61 Lokal 248
01-031 Warszawa
e-mail: ochrona-danych@peek-cloppenburg.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000008019
NIP: 5252199104

Mapa stronyBiuletynOchrona danychOdcisk
wstecz