Ochrona środowiska i etyka

Do tematu ochrony środowiska i etyki podchodzimy bardzo poważnie: Nasze produkty są konsekwentnie sprawdzane zgodnie z surowymi kryteriami — działania akceptowane społecznie są stałą częścią polityki naszej firmy.

Dużą wagę przykładamy do tego, aby móc oferować naszym klientom wyłącznie produkty wytwarzane w humanitarnych warunkach, zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązującymi w danym kraju oraz z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Dodatkowo, co dla nas oczywiste, przyjmujemy z powrotem opakowania — możesz tego wymagać.

Bezpieczeństwo produktu w Peek & Cloppenburg - brak zagrożeń dla zdrowia

Nasza polityka zakupowa spełnia niezwykle wysokie wymagania, które jasno wynikają z obowiązków prawnych, i podlega wnikliwym kontrolom.

Przed rozpoczęciem współpracy każdy z dostawców musi zobowiązać się umownie, że będzie dostarczał wyłącznie produkty nieszkodliwe dla zdrowia. Dodatkowo produkty naszej marki są przed dostawą testowane w specjalnych laboratoriach pod kątem zawartości wybranych substancji szkodliwych. Ponadto spełniamy nasz obowiązek zachowania staranności poprzez dodatkową, regularną kontrolę naszych produktów w oparciu o surowe kryteria standardu Ökotex 100 pod kątem pozostałości barwników azotowych, PCP, chromu VI, niklu i TBT. Produkty do testów są wybierane losowo.

Odpowiedzialność społeczna — dla nas to oczywistość

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą hurtową i detaliczną znamy problematykę warunków pracy w niektórych krajach produkcyjnych. Czujemy spoczywającą na nas odpowiedzialność i w partnerski sposób wpływamy na zapewnienie dobrych warunków pracy.

Już w 1997 roku firma P&C stworzyła własny program kontroli, w którym eksperci sprawdzają warunki pracy i w razie potrzeby przedstawiają propozycje zmian.

Od 2003 roku bierzemy udział w inicjatywie wielu europejskich sprzedawców detalicznych, która ma na celu wprowadzenie i kontrolę standardów socjalnych, o nazwie amfori BSCI.