Polityka prywatności

 

Stan: Maj 2018

Polityka prywatności

Ogólne informacje

Administratorem w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest Peek & Cloppenburg Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 61 Lokal 248, 01-031 Warszawa (dalej zwana "my"). Mogą Państwo skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych pod adresem: ochrona-danych@peek-cloppenburg.pl lub Peek & Cloppenburg Sp. z o.o., Ochrona danych, Al. Jana Pawla II 61 Lokal 248, 01-031 Warszawa. Za dane osobowe uważa się informacje dotyczące Państwa osoby. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przekazanych nam podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności można również pobrać jako dokument PDF tutaj.

Tutaj można pobrać pełną listę naszych partnerów biznesowych.

Pobieranie i wykorzystywanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Państwo mogą odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Wówczas pobierzemy tylko te dane osobowe, które zostaną przekazane do naszego serwera przez Państwa przeglądarkę internetową. Dane te zostaną zanonimizowane albo zostaną pobrane przy użyciu pseudonimów, tak aby móc przekazać treść strony internetowej do komputera użytkownika, dokonać stosownej analizy w celu optymalizacji i kontroli funkcjonalności naszej strony internetowej oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych (art. 6 Abs. 1 lit. f) RODO).

Nasze profile logowania zawierają dane o dacie i godzinie wejścia na naszą stronę internetową, typie, wersji i ustawieniach przeglądarki internetowej, Państwa systemie operacyjnym oraz dostawcy Internetu, stronach internetowych, poprzez które weszli Państwo na naszą stronę internetową lub które Państwo otworzą przy pomocy naszej strony internetowej, jak również o ilości pobranych danych.

W pojedynczym przypadku pobierzemy też Państwa adres IP, tj. adres nadawany Państwa komputerowi przez dostawcę Internetu podczas połączenia z Internetem. Adres IP umożliwia komunikowanie się w Internecie. Państwa dostawca Internetu może sprawdzić, jaki adres IP i w którym momencie został Państwu przyporządkowany. Ponieważ z tego względu pełny adres IP pozwala co najmniej pośrednio na identyfikację danej osoby, pobieramy Państwa adres IP wyłącznie w skróconej (zanonimizowanej) formie, tak aby wykluczyć możliwość identyfikacji danej osoby i zapisujemy go oddzielnie, bez powiązania z danymi osobowymi. Dane dotyczące logowania są z reguły usuwane najpóźniej po 14 dniach.

Pobieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz zapisywanie danych w bazach danych dot. logowania jest konieczne, aby móc prowadzić stronę internetową. W tym zakresie brak jest możliwości wniesienia sprzeciwu.

Używanie Google Analytics Cookies / Prawo wniesienia sprzeciwu

Nasza strona internetowa wykorzystuje "ciasteczka" (Cookies), które gromadzą Państwa dane wyłącznie przy użyciu pseudonimów. "Ciasteczka" to niewielkie pliki danych, które są tworzone przez Państwa serwer Internetowy i zapisywane na twardym dysku Państwa komputera podczas komunikacji pomiędzy tym komputerem a serwerem internetowym. Za pomocą "ciasteczek" tworzymy m.in. profile użytkownika dla celów reklamowych, badania rynku i dostosowania strony internetowej do potrzeb. Niezależnie od rodzaju stosowanych "ciasteczek" mogą Państwo w każdej chwili zdecydować, czy zaakceptować "ciasteczka" czy też nie. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, że zawsze w przypadku otrzymania "ciasteczka" będą Państwo o tym powiadamiani lub mogą Państwo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec używania "ciasteczek" poprzez odrzucenie opcji otrzymywania "ciasteczek" w ustawieniach przeglądarki. Pobrane "ciasteczka" można usunąć przy użyciu stosownej funkcji w przeglądarce. Dalsze informacje znajdą Państwo w opcji "Pomoc" w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje dot. "ciasteczek" oraz sposobu ich odrzucenia względnie usunięcia w przypadku korzystania z wielu przeglądarek można znaleźć pod adresem: https://www.networkadvertising.org (wersja angielska) i/lub http://www.aboutads.info (wersja angielska). Prosimy wziąć pod uwagę, że nie akceptując "ciasteczek" być może nie będą mogli Państwo w pełni korzystać ze wszystkich funkcji stron internetowych.

Korzystamy z narzędzia internetowego Google Analytics, tj. usług analizy stron internetowych oferowanych przez Google Inc. („Google“), z którym podpisaliśmy stosowne porozumienie. Google Analytics stosuje tzw. „ciasteczka“, czyli pliki tekstowe, które mogą być zapisywane w Państwa komputerze. Te pliki zawierają charakterystyczny ciąg cyfr, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki internetowej przy kolejnym wejściu na naszą stronę internetową, o ile w międzyczasie nie usunęli Państwo "ciasteczka" lub o ile nie utraciło ono swojej ważności. "Ciasteczko" traci ważność po 30 dniach i przestaje przekazywać nam informacje, przy pomocy których możliwa byłaby identyfikacja Państwa osoby. Jeżeli odwiedzają Państwo określone zakładki na naszej stronie internetowej, a "ciasteczko" nie utraciło swojej ważności, zarówno Google jak i my możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo na daną informację i zostali przekierowani na stosowną stronę internetową. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie śledzenia, mogą Państwo odrzucić stosowną opcję stosowania "ciasteczek" – np. przy pomocy ustawień przeglądarki, które wyłączają automatyczne stosowanie "ciasteczek".

Korzystamy z danych uzyskanych przy pomocy "ciasteczek", aby polepszyć jakość i treść naszej strony internetowej. Informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z niniejszej strony internetowej, które zostały opracowane przez "ciasteczka" są co do zasady przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Zwracamy uwagę na to, że nasza strona internetowa używa rozszerzenia „anonymizeIp()“ (anonimizacja IP), które powoduje, że Państwa adres IP na terenie Unii Europejskiej lub w innym państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed zapisaniem i dalszym przesłaniem, w przypadku adresów IPv4 zostanie skrócony o ostatni oktet, a w przypadku adresów IPv6 o ostatnie 80 bitów, co udaremni bezpośrednią identyfikację. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który następnie jest tam skracany. Szczegółowe informacje techniczne o anonimizacji adresów IP znajdą Państwo pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl.

Google na nasze zlecenie będzie korzystał z informacji (art. 28 RODO), w celu oceny Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, sporządzania stosownych raportów i świadczenia na naszą rzecz dalszych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystają, w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu "ciasteczek" poprzez stosowne ustawienia w przeglądarce; może to ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej. Możliwe jest też samodzielne usunięcie "ciasteczek". Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych generowanych przez "ciasteczka" poprzez pobranie znajdującej się pod tym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) wtyczki Browser-Plugin dla powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych. Ponadto mogą Państwo zastosować mechanizm Opt-Out-Cookie, który będzie uniemożliwiał w przyszłości pobieranie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Mogą Państwo też deaktywować "ciasteczka" używane do śledzenia konwersji poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, tak aby "ciasteczka" z domeny „googleadservices.com“ były blokowane. Informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdą Państwo na stronie: https://www.google.de/intl/pl/policies.

3.6. Wyżej wymienione "ciasteczka" są umieszczane na naszej stronie przez Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121 („Tealium”). Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy zastosować się do wskazówek podanych na stronie internetowej Tealium pod adresem: (https://tealium.com/privacy).

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej zamieszczony został formularz kontaktowy do komunikacji elektronicznej. Podane w nim dane zostaną przekazane do nas i będą przez nas przetwarzane. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres e-mailowy, ewentualnie Państwa adres lub numer karty klienta. Dane te są niezbędne, aby móc odpowiedzieć na Państwa pytania.

W celu przetwarzania danych, w ramach procesu wysyłania zostanie pozyskana Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na wykorzystywanie Państwa danych w celu nawiązania kontaktu oraz przesłania Państwa zapytania dotyczącego naszego partnera korporacyjnego, do tego podmiotu. Taka zgoda brzmi następująco: „Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez administratora oraz jego partnerów korporacyjnych moich danych osobowych, w celu nawiązania ze mną kontaktu w sprawie mojego zapytania, przy czym w każdej chwili mogę cofnąć niniejszą zgodę poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec administratora.“

Dane przekazane w związku z zapytaniem zostaną przez nas usunięte, jeżeli dalsze ich gromadzenie nie jest konieczne, lub ograniczymy ich przetwarzanie, w przypadku istnienia ustawowego obowiązku dotyczącego przechowywania danych.

Wykorzystywanie danych osobowych dla celów Newslettera

Udzielając odrębnej zgody na otrzymywanie newslettera, zgadzają się Państwo na wykorzystywanie przez nas i naszych partnerów korporacyjnych (por. pkt. 4.2) Państwa danych do celów reklamowych, tj. na przesyłanie Państwu e-mailowo ofert i informacji o produktach, usługach i ofertach marketingowych („Newsletter“). W takim przypadku Państwa zgoda brzmi następująco: „Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez administratora i jego partnerów korporacyjnych mojego adresu e-mailowego w celu wysyłania mi e-mailowo ofert i informacji o akcjach promocyjnych, przy czym w każdej chwili mogę cofnąć niniejszą zgodę poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec administratora lub kliknięcie na stosowny link z rezygnacją zawarty w e-mailu z Newsletterem.“

Dla celów subskrypcji naszego Newsletter stosujemy procedurę Double-Opt-In (link aktywacyjny). W tym celu, po rejestracji wyślemy Państwu oddzielny e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji Newslettera. Po otrzymaniu potwierdzenia Państwa adres e-mailowy zostanie zachowany dla celów subskrypcji Newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Ponadto podczas rejestracji zapisujemy adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji oraz datę i godzinę rejestracji. Ma to zapobiec nadużyciom podczas świadczenia usług lub bezprawnemu użyciu adresu e-mailowego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli nie potwierdzą Państwo od razu subskrypcji Newslettera, Państwa dane zostaną usunięte.

Dla celów subskrypcji Newslettera obowiązkowe jest podanie jedynie Państwa adresu e-mailowego. Przekazanie innych danych jest dobrowolne i służy jedynie spersonalizowanej komunikacji.

Państwa adres e-mailowy jest u nas przechowywany tak długo, jak długo trwa subskrypcja Newslettera lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. W tym celu współpracujemy z partnerów korporacyjnych, którym za Państwa zgodą przekazujemy Państwa dane dla celów reklamowych. Nie przekazujemy danych osobom trzecim, innym niż wyżej wymienieni partnerzy korporacyjni.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przesyłanie Newsletterów. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez kliknięcie na link zawarty w każdym e-mailu zawierającym Newslettera, e-mailowo na adres dialog@peek-cloppenburg.pl lub pisemnie na adres Peek & Cloppenburg Sp. z o.o., Ochrona danych, Al. Jana Pawla II 61 Lokal 248, 01-031 Warszawa.

Sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody odnosi się tylko do przetwarzania danych w przyszłości, a nie do okresu przed cofnięciem zgody.

Jeżeli przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych uzasadnione jest naszym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mogą się Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy. Wraz z informacją o sprzeciwie prosimy o podanie powodów, dla których nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w opisany przez nas sposób. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy sprawę i albo zakończymy wzgl. dostosujemy przetwarzanie danych albo poinformujemy Państwa o naszych ważnych i prawnie uzasadnionych podstawach kontynuowania przetwarzania danych.

Państwa prawa

W odniesieniu do danych osobowych przysługują Państwu wobec nas następujące prawa:

  • prawo do uzyskania informacji,
  • prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych dla celów rozliczeniowych lub danych, które zgodnie z prawem należy przechowywać przez określony czas,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych;
  • prawo do przenoszenia danych.

Ponadto są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

Zapytania w sprawie wykonywania przysługujących Państwu praw lub ogólnych kwestii dotyczących ochrony danych prosimy kierować na adres ochrona-danych@peek-cloppenburg.pl lub do:

Peek & Cloppenburg Sp. z o.o.
Ochrona danych
ul. Marynarska 19 A "Eureka Park I"
PL-02-674 Warszawa