Polityka prywatności

 

Stan: czerwiec 2021

Cookie preferencje

Uwagi ogólne

Administratorem w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
Niemcy
e-mail: [email protected]
(zwana poniżej "my")

Jesteśmy członkiem grupy kapitałowej Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, HRA 6862 (zwanej poniżej „Grupą P&C“). Zwracamy uwagę, że istnieją dwa niezależne przedsiębiorstwa Peek & Cloppenburg z siedzibą odpowiednio w Düsseldorfie i w Hamburgu. W przypadku, gdy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odwołuje się do Peek & Cloppenburg, mowa jest o spółce Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie, której sklepy są wymienione tutaj.

Nasi inspektorzy ochrony danych dostępni są pod:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
Niemcy
e-mail: [email protected]

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu udostępnienia sprawnie funkcjonującej i zapewniającej komfort obsługi strony internetowej. Pragniemy zapewnić Państwu możliwość korzystania z naszych informacji i ofert za pośrednictwem niniejszych stron internetowych. Ponadto Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie i wyłącznie, gdy jest to prawnie dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

Oświadczenie o ochronie prywatności spółki Fashion ID GmbH & Co. KG można w każdej chwili otworzyć pod adresem URL https://www.peek-cloppenburg.pl/polityka-prywatnosci/ i zapisać lub wydrukować.

Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

Każdorazowo przy otwieraniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje dotyczące Państwa systemu komputerowego. Dane te są przechowywane w plikach dziennika (log file) naszego systemu. Nie przechowujemy wymienionych powyżej danych razem z innymi danymi osobowymi. Przy tym pobierane są następujące dane:

 • informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
 • informacja o języku używanym przez Państwa przeglądarkę
  1. ustawienia dotyczące kraju
 • Państwa system operacyjny
 • Państwa adres IP
 • data i godzina dostępu
 • strony internetowe, z których Państwa system wchodzi na naszą stronę internetową
 • strony internetowe otwierane przez Państwa system za pośrednictwem naszej strony internetowej

Nasz system musi przetwarzać wymienione powyżej dane w celu zapewnienia funkcjonalności i udostępnienia strony internetowej. Przetwarzanie powyższych danych umożliwia nam ponadto zaprezentowanie naszej strony w preferowanym przez Państwa języku. Z danych tych korzystamy także w celu optymalizacji naszej strony internetowej i zabezpieczenia naszego systemu informatycznego. W tym zakresie dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Podstawę prawną przetwarzania tych danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych (dalej „RODO”) w związku z naszym uzasadnionym interesem, którym jest udostępnianie Państwu sprawnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej.

Dane będą przetwarzane, a w szczególności przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla osiągnięcia wymienionego powyżej celu. Dane niezbędne do udostępnienia strony internetowej przestają być niezbędne w momencie zakończenia danej sesji. Państwa dane są wówczas automatycznie usuwane. W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika następuje to z reguły najpóźniej po upływie czternastu dni. Jeżeli jednak wymienione powyżej dane będą nadal przechowywane, Państwa adres IP zostanie w takim przypadku usunięty lub zmieniony, tak aby nie można już było przyporządkować adresu, z którego pobierana została strona internetowa. Pobranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie niezbędne do prowadzenia strony internetowej.

W celu poprawy obsługi strony internetowej i zwiększenia komfortu jej użytkowania przez odwiedzających, prowadzimy także bez wyraźnej zgody, w dopuszczalnym prawnie zakresie dalsze analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej, stosując wyłącznie dane zanonimizowane, które nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnej osoby.

Pliki cookie – informacje ogólne

Na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane pliki cookie („ciasteczka”). Są to dane tekstowe przechowywane w Państwa przeglądarce lub przez Państwa przeglądarkę w Państwa systemie komputerowym. Podczas otwierania naszej strony internetowej w Państwa systemie może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualną sekwencję znaków, dzięki której Państwa przeglądarka może być zidentyfikowana przy kolejnym otwieraniu naszej strony internetowej. Znaki te są przechowywane na Państwa komputerze, który przesyła dane na naszą stronę. Przechowywane pliki cookie mogą w każdym momencie zostać usunięte. Proces ich usuwania może także następować automatycznie poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki. W poniższych rozdziałach: „Pliki cookie wymagane ze względów technicznych” (4), „Pliki cookie do analizy sposobu poruszania się w sieci” (5), „Pliki cookie wykorzystywane do celów marketingowych” (6) i „Pliki cookie mediów społecznościowych” (7) informujemy szczegółowo, jakie rodzaje plików cookie są przez nas stosowane i dane przetwarzane w tych przypadkach.

Z wyjątkiem plików cookie niezbędnych ze względów technicznych, dane osobowe są przetwarzane w naszych plikach cookie wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnie zgody. Przy pierwszym otwarciu naszej strony internetowej można wyrazić zgodę na wykorzystywanie wszystkich plików cookie: „plików cookie do celów analitycznych” (5), „plików cookie przeznaczonych do celów marketingowych” (6) i „plików cookie mediów społecznościowych” (7), klikając na pole „zgoda”, lub można zmienić swoje ustawienia plików cookie, klikając na pole „ustawienia”. Klikając na odpowiednie pole, mogą Państwo wybrać, które pliki cookie mają być aktywne (niebieski = aktywny; szary = nieaktywny). Aktywowanie plików cookie jest dobrowolne. Z naszej strony internetowej można w pełnym zakresie korzystać także bez aktywnych plików cookie.

Cookie preferencje

W celu dezaktywacji poszczególnych rodzajów plików cookie (5-7) można kliknąć na link do dezaktywacji plików cookie znajdujący się bezpośrednio pod informacją o danym rodzaju plików cookie.

O ile w poniższych wyjaśnieniach nie podano odmiennych terminów usuwania danych (w szczególności 4), obowiązują, niezależnie od rodzaju i celu stosowanych plików cookie, następujące postanowienia dotyczące okresu przechowywania: Pliki cookie nie podlegają stałym terminom usuwania. Stosujemy je na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (5-7) aż do jej odwołania (na przykład poprzez automatyczne usunięcie na Państwa życzenie plików cookie przez Państwa przeglądarkę).

Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych

Niektóre funkcje naszej strony internetowej wymagają rozpoznania przeglądarki także po przejściu na inną stronę. Zapewnienie tej funkcji byłoby niemożliwe bez zastosowania plików cookie. Są przy tym przetwarzane następujące dane:

 • Wprowadzone hasła wyszukiwania
 • Ostatnio oglądana kategoria główna (Kobiety / Mężczyźni / Dzieci)
 • Ostatnio oglądane produkty
 • W przypadku rezerwacji w sklepie - ostatnio wybrany sklep

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików cookie niezbędne ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz nasz uzasadniony interes polegający na udostępnianiu Państwu sprawnego i przyjaznego dla użytkownika sklepu internetowego. Dane zbierane przez pliki cookie niezbędne ze względów technicznych nie są wykorzystywane do sporządzania profili użytkowników. Są one przetwarzane i w szczególności przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia wskazanego powyżej celu. Z reguły pliki cookie niezbędne ze względów technicznych są przechowywane do zakończenia wizyty na naszej stronie internetowej. W zależności od rodzaju Państwa przeglądarki, w ustawieniach domyślnych można aktywować funkcję odtwarzania odwiedzanej wcześniej strony, a w takim przypadku pliki cookie dotyczące sesji po upływie wcześniej zdefiniowanego czasu zostaną automatycznie wykasowane. Okres przechowania pliku cookie dotyczącego sesji może w zależności od ustawień wynosić do dwóch lat. Oczywiście można we własnym zakresie dokonać zmiany takiego ustawienia domyślnego swojej przeglądarki. W przypadku generalnej dezaktywacji plików cookie dla naszej strony internetowej (np. poprzez dokonanie odpowiedniego ustawienia przeglądarki) nie będą na niej umieszczane także pliki cookie niezbędne ze względów technicznych, w wyniku czego może się okazać, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie, np. nasza strona nie rozpozna Państwa przeglądarki i pewne treści nie zostaną pobrane lub pewne dane (np. z formatki do wprowadzania danych) zostaną utracone.

Pliki cookie do analizy sposobu porusania się w sieci

Na naszej stronie stosujemy także pliki cookie umożliwiające analizę sposobu poruszania się przez Państwa w sieci.

Pliki cookie przeznaczone do analizy służą nam do poprawy jakości naszej strony internetowej i oferowanych na niej treści. Pliki cookie wykorzystwane do analizy dostarczają nam informacji o sposobie korzystania ze strony i na tej podstawie możemy stale doskonalić naszą ofertę. Zbieranie i przetwarzanie danych do celów analizy sposobu korzystania ze strony internetowej odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dalsze informacje na temat Państwa zgody dotyczącej plików cookie znajdują się powyżej w punkcie 3.2.

5.3.1 Do analizy sposobu zachowania się w sieci wykorzystujemy tak zwane pliki cookie zewnętrznych dostawców. W niniejszym rozdziale informujemy, które dane są w związku z tym przez nas przetwarzane i do których zewnętrznych dostawców je przekazujemy.

5.3.1 Google Analytics

Dostawca zewnętrzniy Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Cel przetwarzania Analiza sposobu poruszania się w sieci przez odwiedzających w celu doskonalenia naszej strony i oferty
Przetwarzane dane Anonimizowany adres IP, numer klienta, kod pocztowy, miejscowość, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, okres dokonywania zamówienia, status klienta), adres e-mail, ID pliku cookie, informacje o przeglądarce (ustawienia krajowe, wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i przeglądarki, typ urządzenia, aplikacja przeglądarki), informacje dotyczące stron internetowych/ogłoszeń odwiedzanych przez Państwa poprzednio.
Przekazywanie danych do kraju trzeciego Google przetwarza dane zasadniczo na terytorium Unii Europejskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest w pełnej wersji przesyłany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany.
Okres przechowywania 26 miesięcy
Link do dezaktywacji tutaj

5.3.2 Kameleoon

Dostawca zewnętrzny: Kameleoon SAS, 12 rue de la Chaussée d'Antin - 75009 Paris, Francja (zwany dalej: „Kameleoon“)
Cel przetwarzania: Przeprowadzenie testów A/B w celu ulepszania naszej strony internetowej
Przetwarzane dane: Decyzje odwiedzających stronę internetową o aktywacji lub dezaktywacji plików cookies, identyfikator pliku cookie
Okres przechowywania: 380 dni
Link do dezaktywacji: tutaj

5.3.3 Mouseflow ApS

Dostawca zewnętrzniy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania
Cel przetwarzania Analiza zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i odpowiednie optymalizacje doświadczeń użytkowników. Służą do tego powtórki/ nagrania sesji, Heatmaps, analiza funnela i formularzy, a także kampanie zwrotne.
Przetwarzane dane Kliknięcia, ruchy myszki, najechanie, przewijanie, przeglądarka, urządzenie (desktop/tablet/mobile), język, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, czas trwania wizyty, nawigacja (URL), zawartość strony (HTML), dostawca usług internetowych i lokalizacja (miasto, stan/region, kraj), Naciśnięcia klawiszy (tylko w przypadku osób z krajów spoza UE/EWR, których dane dotyczą, na kontach spoza UE/EWR i nigdy w przypadku haseł, liczb lub wykluczonych pól), URL strony odsyłającej, typ odwiedzającego (odwiedzający po raz pierwszy/powracający), indywidualne znaczniki lub zmienne, odpowiedzi z narzędzi zwrotnych.
Okres przechowywania 12 miesiące
Link do dezaktywacji tutaj

Pliki cookie wykorzystywane do celów marketingowych

Plik cookie (także pochodzące od dostawców zewnętrznych) stosujemy w celu uzyskania szerszych informacji o sposobie poruszania się przez Państwa w sieci i umieszczania reklamy naszych produktów zgodnie z Państwa zainteresowaniami. Zbieranie i przetwarzanie danych w tym celu odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dalsze informacje na temat Państwa zgody dotyczącej plików cookie znajdują się powyżej w punkcie 3.2.

6.2 W niniejszym rozdziale informujemy, które dane są w związku z tym przez nas przetwarzane i do których zewnętrznych dostawców je przekazujemy.

6.2.1 Awin

Dostawca zewnętrzny AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin
Cel przetwarzania Umieszczanie reklamy naszych produktów na stronach internetowych podmiotów trzecich oraz w aplikacjach na podstawie sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. AWIN oraz strona internetowa podmiotu trzeciego otrzymują prowizję od efektu, jeżeli dokonają Państwo zakupu na naszej stronie internetowej.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową; okres przebywania na stronie, wyświetlone produkty; czas pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, wartość koszyka towarów
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.2 Bing Ads

Dostawca zewnętrzny Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA
Cel przetwarzania Wyświetlanie reklam wyszukiwarki na Bing po pobraniu naszej strony internetowej. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową; okres przebywania na stronie, pobierane produkty; czas pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, wartość koszyka towarów
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.3 Criteo

Dostawca zewnętrzny Criteo SA 32 rue blanche, 75009 Paris, Frankreich (zwana dalej Criteo),
Cel przetwarzania Wyświetlanie spersonalizowanych reklam na ekranie na podstawie sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Reklamy wyświetlane są na stronach internetowych osób trzecich i na innych urządzeniach końcowych (Cross Device Tracking). Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Sponsorowane produkty
Wyświetlanie spersonalizowanych reklam na ekranie na podstawie sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Reklamy wyświetlane są na naszych stronach internetowych dotyczących ogólnego przeglądu produktów. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane ID pliku cookie urządzenia końcowego, dane dotyczące urządzenia (język, wersja, ustawienia systemu), informacje o stronach internetowych i/lub ogłoszeniach odwiedzanych przez Państwa poprzednio, dane dotyczące przeglądarki (data, godzina, URL, nazwa); informacje dotyczące interakcji z reklamami (liczba wyświetleń, klikanie), okres przebywania na stronie, pobierane produkty, zaszyfrowany adres e-mail
Okres przechowywania 13 miesięcy
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.4 Google Ads

Dostawca zewnętrzny Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia
Cel przetwarzania Zbieranie danych osobowych dla potrzeb analizy sposobu zachowania klienta na stronie internetowej. Celem jest spersonalizowane wyświetlanie reklamy związanej z wyszukiwaniem w Google. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową, okres przebywania na stronie, pobierane produkty, czas pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, czas trwania składania zamówienia, status klienta)
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Google przetwarza dane zasadniczo na terytorium Unii Europejskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest w pełnej wersji przesyłany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Kwestię przekazywania danych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej, tak zwana "Privacy Shield" (Tarcza Prywatności). Firma Google Irland przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.5 Prudsys

Dostawca zewnętrzny Prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz
Cel przetwarzania Spersonalizowane rekomendacje produktów na stronie internetowej na podstawie sposobu zachowania na stronie (przeglądane produkty) i danych dotyczących poprzednich transakcji zawieranych na stronie.
Przetwarzane dane ID urządzenia, zahaszowany adres e-mail, historia klienta (zakupione artykuły), okres przebywania na stronie internetowej, pobierane produkty
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.6 Tealium Audience Stream

Dostawca zewnętrzny Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA
Cel przetwarzania Podział użytkowników na segmenty według sposobu zachowania i zainteresowania na podstawie danych dotyczących sesji w połączeniu z danymi offline w celu odpowiedniego dobrania kampanii retargetingowych i mailowych ukierunkowanych na ponowne odwiedzenie przez Państwa naszej strony internetowej. Na podstawie przeglądanych, umieszczonych w koszyku towarów lub zakupionych produktów realizowane są spersonalizowane reklamy w formie kampanii retargetingowych prowadzonych za pośrednictwem stron internetowych dostawców zewnętrznych lub są wysyłane spersonalizowane maile.
Przetwarzane dane Zanonimizowany adres IP, numer klienta, kod pocztowy, miejscowość, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, okres dokonywania zamówienia, status klienta), zahaszowany adres e-mail, informacje o przeglądarce (ustawienia krajowe, wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i przeglądarki, typ urządzenia, aplikacje przeglądarki)
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA
Okres przechowywania 1 rok
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.7 RTB House

Dostawca zewnętrzny RTB House SA, ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa; Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia
Cel przetwarzania Wyświetlanie spersonalizowanej reklamy na ekranie. Personalizacja dokonywana jest na podstawie sposobu korzystania ze strony internetowej. Reklamy wyświetlane są na stronach internetowych osób trzecich i na innych urządzeniach końcowych (Cross Device Tracking).
Przetwarzane dane ID pliku cookie, dane dotyczące poruszania się po stronie internetowej/aplikacji lub przeglądarce oraz informacje o urządzeniach (ustawienia krajowe, wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i przeglądarki, typ urządzenia, aplikacje przeglądarki), znacznik czasu
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Okres przechowywania 6 miesięcy
Link do dezaktywacji tutaj

Pliki cookie mediów społecznościowych

Stosujemy pliki cookie mediów społecznościowych w celu wyświetlania w mediach społecznościowych spersonalizowanych reklam naszych produktów odpowiadających Państwa zainteresowaniom. Zbieranie i przetwarzanie danych w tym celu odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 litera a RODO. Więcej informacji na temat Państwa zgody dotyczącej plików cookie znajduje się powyżej w punkcie 3.2.

W niniejszym rozdziale przedstawiamy zarys, które dane są w związku z tym przez nas przetwarzane i do których zewnętrznych dostawców je przekazujemy.

7.2.1 Facebook

Dostawca zewnętrzny Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Cel przetwarzania Zbieranie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia analizy sposobu zachowania klienta na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie spersonalizowanych ogłoszeń w mediach społecznościowych na Facebooku. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową; okres przebywania na stronie, przeglądane produkty, godziny pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, godzina zamówienia)
Przekazywanie danych do kraju trzeciego Dane przetwarzane przez Facebook mogą być ewentualnie przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, w szczególności do firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

7.2.2 Instagram

Dostawca zewnętrzny Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Cel przetwarzania Zbieranie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia analizy sposobu zachowania klienta na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie spersonalizowanych ogłoszeń w mediach społecznościowych na Facebooku. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową; okres przebywania na stronie, przeglądane produkty, godziny pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, godzina zamówienia)
Przekazywanie danych do kraju trzeciego Dane przetwarzane przez Facebook mogą być ewentualnie przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, w szczególności do firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

7.2.3 Pinterest

Dostawca zewnętrzny Pinterest Inc., 505 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA
Cel przetwarzania Zbieranie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia analizy sposobu zachowania klienta na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie spersonalizowanych ogłoszeń mediów społecznościowych w aplikacji Pinterest. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową; okres przebywania na stronie, przeglądane produkty, godziny pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, godzina zamówienia)
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Pinterest Inc. (505 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA)
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

7.2.4 Tik Tok

Dostawca zewnętrzny TikTok Technologz Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Irland
Cel przetwarzania Zbieranie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia analizy sposobu zachowania klienta na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie spersonalizowanych ogłoszeń mediów społecznościowych w sieci Tiktok. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Dane dotyczące ruchu na stronie internetowej/w aplikacji (odwiedziny strony & strony wylogowania), zamówienia wartość koszyka towarów
Przekazywanie danych do kraju trzeciego Serwer w USA i w Singapurze

Social Plugins

Na naszych stronach internetowych stosowane są tak zwane wtyczki do mediów społecznościowych (social plugins) następujących mediów społecznościowych (zwanych poniżej „mediami społecznościowymi”):

 • Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

W celu zapewnienia możliwie jak najlepszej ochrony Państwa danych, firma Fashion ID GmbH & Co. KG stosuje rozwiązania techniczne, które gwarantują, że transfer danych do danego operatora portalu społecznościowego za pośrednictwem wtyczek do mediów społecznościowych nie będzie możliwy bez wcześniejszego aktywowania przez Państwa wtyczek do mediów społecznościowych.

Status początkowy naszych stron internetowych obejmuje zintegrowane nieaktywne wtyczki do mediów społecznościowych, które bez odpowiedniej aktywacji nie pozwalają na połączenie z serwerami Facebooka lub innych operatorów portali społecznościowych. Po aktywacji wtyczki do mediów społecznościowych generują połączenie z danym portalem społecznościowym. Aktywując nieaktywne wtyczki do portali społecznościowych poprzez kliknięcie na pole „Aktywuj Social Media”, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie wymienionych poniżej danych do sieci społecznościowych:
Klikając ponownie, można przekazać rekomendację w ramach danego portalu społecznościowego. Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są już Państwo zalogowani na jednym z portali społecznościowych, wówczas może się już nie pojawić kolejne pytanie o logowanie. Kliknięcie na pole „Udostępnij” spowoduje przekazanie określonych poniżej danych do danego operatora portalu społecznościowego:

Zgoda ta może być w każdym momencie odwołana poprzez kliknięcie na pole „Dezaktywuj Social Media”.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez dany portal społecznościowy Poprzez każdą aktywowanę wtyczkę do mediów społecznościowych umieszczony zostaje przy każdym kliknięciu na daną stronę internetową jednoznacznie oznaczony plik cookie. W ten sposób portal społecznościowy uzyskuje możliwość sporządzenia profilu sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Nie można wykluczyć, że profil taki zostanie Państwu przyporządkowany także przy pierwszej rejestracji do portalu społecznościowego.

Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są już Państwo zalogowani na jakimś portalu społecznościowym, jego operator może w momencie aktywacji nieaktywnej domyślnie wtyczki do danych mediów społecznościowych ewentualnie przyporządkować tę wizytę do Państwa osobistego konta. Zakres i cel zbierania oraz przetwarzania i wykorzystywania danych przez portale społecznościowe oraz informacje dotyczące praw i możliwości ustawień w celu zapewnienia ochrony swojej sfery prywatnej dostępne są w informacjach o ochronie danych osobowych udostępnianych przez daną sieć społecznościową. Informacje te można pobrać pod następującymi adresami:

W związku z korzystaniem z wtyczek do mediów społecznościowych działamy razem z danym operatorem sieci społecznościowej jako tak zwani współadministratorzy (art. 26 RODO). Zawarta przez nas z firmą Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, umowa o współodpowiedzialności dostępna jest w każdej chwili pod następującym linkiem: a href="https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum">https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Kontakt z inspektorem danych osobowych firmy Facebook możliwy jest pod adresem: a href="https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970">https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Właściwy organ nadzoru dla firmy Facebook:
Irlandzka Komisja Ochrony Danych Osobowych
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Irlandia
https://www.dataprotection.ie/
Dane przetwarzane przez Facebook mogą być ewentualnie przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, w szczególności do firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Doradztwo online dotyczące rozmiarów

W ramach doradztwa dotyczącego rozmiarów oferujemy częściowo funkcję doradcy rozmiarów online, która towarzyszy Państwu przy wyborze właściwego rozmiaru w procesie składania zamówienia. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia i zaproponowania odpowiedniego rozmiaru dla wybranego przez Państwa artykułu. Korzystanie z funkcji doradcy rozmiarów online jest dobrowolne i następuje na podstawie wrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 litera a RODO). Wyrażoną zgodę można w każdym momencie cofnąć, klikając na pole „Edytuj dane” i dezaktywując funkcję doradcy rozmiarów online.

W ramach doradztwa online dotyczącego rozmiarów przetwarzamy włącznie dane, które zostały nam przez Państwa udostępnione. Mogą to być następujące dane: Płeć, rozmiar, waga, wiek, artykuł lub marka referencyjna, rozmiar biustonosza, typ figury, preferowany styl, preferowane rozmiary w poprzednich zakupach. Po wprowadzeniu tych danych doradca rozmiarów online wylicza szacunkowo metodami statystycznymi odpowiedni rozmiar danego artykułu, uwzględniając ewentualnie anonimizowane dane dotyczące zakupów i zwrotów. W wielu przypadkach mogą też Państwo otrzymać dalsze informacje dotyczące przypuszczalnego fasonu poszukiwanego artykułu. Wymienione powyżej dane są przetwarzane wyłącznie w tym celu, a w szczególności nie są łączone z innymi danymi ani nie podlegają przetwarzaniu w celach marketingowych.

Proces zakupu & konto klienta

Zasadniczo nie muszą Państwo posiadać konta klienta, aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym. Mają Państwo możliwość kliknięcia na "Direct to PayPal". Zostaną Państwo wówczas przekierowani na stronę internetową firmy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Jeśli mają Państwo konto w Paypal, mogą Państwo się tam zalogować i dokończyć zamówienie. Następnie Paypal prześle nam wszystkie dane wymagane do realizacji umowy. Jeśli nie założyli Państwo jeszcze konta klienta w Paypal, mają Państwo możliwość zarejestrowania się. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Paypal, mogą Państwo skontaktować się z Paypal bezpośrednio lub uzyskać więcej informacji tutaj:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

Ponadto mają Państwo również możliwość dobrowolnego założenia u nas konta klienta, za pomocą którego mogą Państwo zarządzać swoimi danymi osobowymi. Oznacza to, że mogą Państwo podać jeden raz swoje dane, a następnie logować się przy kolejnych zakupach, używając swojego adresu e-mail i wybranego przez siebie hasła. Aby założyć konto klienta, należy najpierw wybrać opcję Zaloguj się w prawym górnym rogu naszej strony internetowej, a następnie kliknąć na "Zarejestruj się teraz". Alternatywnie mogą Państwo również zarejestrować konto klienta podczas procesu zamawiania. W tym celu należy wprowadzić swoje dane w przeznaczonej do tego celu formatce wprowadzania danych. Dane te zostaną nam przekazane i będą przez nas przechowywane. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

 • dane osobiste (iImię i nazwisko, adres, data urodzenia)
 • adres e-mail
 • W momencie rejestracji zbierane są również następujące dane:
 • adres IP
 • Data i godzina rejestracji

Rejestracja w naszym sklepie internetowym służy do zawierania i realizacji umów sprzedaży, dzieła i dostawy pracy w związku z naszymi artykułami, jak również do administrowania Państwa zakupami. W tym zakresie podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli zdecydują się Państwo nie przekazywać nam powyższych danych w ramach rejestracji, nie jesteśmy w stanie automatycznie przyjąć Państwa danych przy kolejnych zakupach.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić dane zapisane na Państwa koncie klienta. W tym celu należy zalogować się używając swojego adresu e-mail i wybranego przez siebie hasła. W opcji menu "Moje konto" można w razie potrzeby zmienić nazwisko i adres e-mail. Opcja menu "Moja książka adresowa" umożliwia dodanie danych adresowych, aktualizację lub usunięcie wcześniej zapisanych danych adresowych. Można tam również zapisywać, aktualizować lub usuwać preferowane adresy do faktury i dostawy. Oczywiście, mogą Państwo również usunąć powiązania z danymi kart kredytowych, które utworzyli Państwo w przeszłości.
Jeżeli nie potrzebują Państwo już swojego konta klienta, mogą je Państwo usunąć, wysyłając nam krótką wiadomość e-mailem na adres: [email protected] lub pocztą na adres: Fashion ID GmbH & Co. KG, Kundenservice, Berliner Allee 2, D-40212 Düsseldorf, Niemcy. W przeciwnym razie Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub gdy upłynie ustawowy okres przechowywania danych wynoszący 6 lat. W przypadku danych zbieranych podczas rejestracji, dzieje się to zazwyczaj w momencie anulowania rejestracji lub usunięcia dostępu. Jeżeli jednak dane te są potrzebne do realizacji umowy lub do podjęcia działań przedumownych, wcześniejsze usunięcie może nastąpić tylko wtedy, gdy pozwalają na to zobowiązania umowne lub prawne. Możemy być zobowiązani umownie lub prawnie do przechowywania danych nawet po zakończeniu umowy (np. dla celów podatkowych). Obowiązujące tutaj okresy przechowywania danych należy ustalić indywidualnie dla poszczególnych umów i stron umowy.

Wgląd do konta użytkownika mogą Państwo uzyskać dopiero po wprowadzeniu osobistego hasła pod przyciskiem "Moje konto". Informacje dostępowe, takie jak hasła, należy zawsze traktować jako poufne i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Po zakończeniu komunikacji ze sklepem internetowym należy się wylogować i zamknąć okno przeglądarki, zwłaszcza jeśli korzystają Państwo z komputera wspólnie z innymi osobami.

Dane osobowe są szyfrowane podczas procesu zamawiania i przekazywane operatorowi strony internetowej przez Internet za pomocą "Secure Socket Layer (SSL)". Sklep internetowy jest zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Oferujemy Państwu możliwość niezobowiązującej rezerwacji towaru w sklepach Peek & Cloppenburg Sp. z o.o., ul. Marynarska 19 A “Eureka Park I”, PL-02-674 Warszawa. Państwa dane (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz dane dotyczące żądanego artykułu są przez nas gromadzone w tym celu poprzez formularz rezerwacji i przekazywane do Peek & Cloppenburg Sp. z o.o., ul. Marynarska 19 A “Eureka Park I”, PL-02-674 Warszawa,, natychmiast po kliknięciu "Przycisku rezerwacji". Potwierdzimy otrzymanie Państwa zapytania o rezerwację pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rezerwacji. Kolejnym e-mailem poinformujemy Państwa, czy rezerwacja przebiegła pomyślnie. Państwa dane przetwarzane w ramach procesu rezerwacji zostaną usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach, o ile przepisy prawne nie stanowią inaczej. Bez podania Państwa danych rezerwacja nie jest możliwa. Podstawą prawną do przetwarzania danych w ramach procesu rezerwacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Korzystanie z Państwa karty klienta Peek & Cloppenburg w naszym sklepie internetowym

Składając zamówienia w naszym sklepie internetowym, można dobrowolnie posługiwać się swoją kartą klienta firmy Peek & Cloppenburg sp. z o.o., ul. Marynarska 19 A, “Eureka Park I”, PL-02-674 Warszawa, aby korzystać z określonych przywilejów przysługujących posiadaczowi karty klienta w ramach programu kart klienta P&C.

Klikając na odpowiedni kwadrat przy podawaniu numeru swojej karty klienta wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych dla potrzeb programu kart klienta P&C przez okres obowiązywania zgody. W związku z tym właściwą podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa oświadczenie o wyrażeniu zgody brzmi następująco: „Tak, wyrażam zgodę, aby zebrane w przyszłości dane dotyczące moich zakupów (czyli sposób realizacji płatności, numer klienta, data, przedmiot i wartość moich zakupów) oraz wykorzystania kuponów były w ramach mojego uczestnictwa w programie kart klienta P&C przetwarzane przez spółkę Fashion ID GmbH & Co. KG i jej spółki powiązane Peek & Cloppenburg sp. z o.o., Warszawa, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf i Fashion ID Loyalty Services GmbH & Co. KG w celu uczestniczenia w promocjach i zaplanowania nowych promocji dostosowanych do moich zainteresowań i potrzeb. Wyrażoną wobec spółki Fashion ID GmbH & Co. KG przeze mnie zgodę mogę cofnąć w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania moich danych dostępne są w oświadczeniu o ochronie prywatności. Więcej szczegółów dotyczących wykorzystania danych znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie prywatności."

W przypadku skorzystania przez Państwa ze swojej karty klienta P&C, my oraz nasze spółki partnerskie Peek & Cloppenburg sp. z o.o., ul. Marynarska 19 A, “Eureka Park I”, PL-02-674 Warszawa oraz Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf i Fashion ID Loyalty Services GmbH & Co. KG, obie z siedzibą przy Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Niemcy, będziemy przetwarzać Państwa dane klienta, czyli informacje umieszczone na fakturze (rodzaj płatności, numer klienta, data, przedmiot i wartość Państwa zakupów). Państwa dane klienta będą przetwarzane przez nas i nasze spółki partnerskie w celu wyliczenia przysługującego Państwu bonusu rocznego. Ponadto Państwa dane klienta będą przez nas lub przez nasze spółki partnerskie wykorzystywane, przetwarzane i analizowane dla potrzeb badania rynku (w szczególności do przeprowadzenia analizy Państwa zachowań jako kupującego).

Jeżeli są Państwo zainteresowani także otrzymywaniem reklamy drogą mailową (tzw. newsletter), konieczne jest jego odrębne zamówienie (punkt 12).

Korzystanie z karty klienta INSIDER w naszym sklepie internetowym

Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, mogą Państwo dobrowolnie używać karty klienta INSIDER spółki Fashion ID Loyalty Services GmbH & Co. KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Niemcy, aby korzystać z pewnych korzyści przyznanych Państwu jako posiadaczowi karty klienta w ramach programu karty klienta INSIDER.

Po kliknięciu w odpowiednie pole podczas wprowadzania karty INSIDER, zostanie ona połączona z Państwa kontem klienta Fashion ID, dzięki czemu będą mogli Państwo zbierać odpowiednie punkty INSIDER za każdy zakup.

Newsletter

Mogą Państwo dobrowolnie zapisać się do naszego bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji należy poprzez formatkę podać swój adres e-mail oraz opcjonalnie preferowaną grupę produktów ("Dla Niej" lub "Dla Niego"). Po wysłaniu wiadomości zapisany zostanie również Państwa adres IP oraz data i godzina rejestracji.

Przetwarzanie Państwa danych w ramach subskrypcji newslettera odbywa się za Państwa zgodą, którą zaznaczają Państwo w polu znajdującym się przed oświadczeniem o wyrażeniu zgody. W tym zakresie podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Po zapisaniu się do newslettera mają Państwo możliwość dobrowolnego przekazania nam dodatkowych danych osobowych (nazwisko, data urodzenia lub numer klienta). Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Państwa zgoda.

Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować używając cudzych adresów e-mail. Rejestracje do newslettera są protokołowane, aby móc wykazać, że proces rejestracji przebiegł zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisywanie momentu rejestracji i potwierdzenia oraz wykorzystanego przez Państwa adresu IP. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie reklam drogą e-mail. Każdy newsletter zawiera odpowiedni link do formularza rezygnacji z subskrypcji, w którym należy podać swój adres e-mail w celu przeprowadzenia procesu rezygnacji. Mogą Państwo również w każdej chwili przesłać rezygnację w dowolny sposób na dane kontaktowe wymienione w punkcie 1.1.

Usuniemy Państwa dane, gdy tylko przestaną one być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Państwa adres e-mail będzie przechowywany tak długo, jak długo trwa subskrypcja newslettera.

Formularz kontaktowy i e-mail

Kontakt z nami mogą Państwo nawiązać za pośrednictwem różnych formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej, drogą e-mailową lub telefonicznie.

Dane wprowadzone do specjalnych formatek formularza kontaktowego sklepu internetowego zostaną do nas przesłane i będą przez nas przetwarzane. Są to następujące dane:

 • temat/powód nawiązania kontaktu
 • Państwa nazwisko
 • adres e-mail
 • wiadomość

Dane wprowadzone do specjalnych formatek formularza przewidzianego do kierowania zapytań do Peek & Cloppenburg* lub do programu karty klienta P&C*, zostaną przesłane do Peek &Cloppenburg KG* lub Fashion ID Loyalty Services GmbH & Co. KG i przez nie przetwarzane. Są to następujące dane:

 • temat/powód nawiązania kontaktu oraz właściwy sklep
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • wiadomość
 • data urodzenia
 • 12-cyfrowy numer karty klienta

Ponadto mają Państwo możliwość fakultatywnego podania następujących danych:

 • 12-cyfrowy numer karty klienta
 • numer telefonu
 • data urodzenia
 • tytuł
 • adres
 • kod pocztowy

W momencie przesłania Państwa wiadomości przechowywane będą ponadto następujące inne dane:

 • Państwa adres IP
 • data i godzina wysłania

Przetwarzanie innych danych w trakcie procesu wysyłania wiadomości ma na celu niedopuszczenie do nieuprawnionego posługiwania się formularzem kontaktowym i zapewnienie bezpieczeństwa technicznego naszych systemów informatycznych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te są usuwane najpóźniej w terminie siedmiu dni.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych w ramach nawiązania kontaktu ze sklepem internetowym stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe pochodzące z formatki do wprowadzania danych lub z e-maili do sklepu internetowego przetwarzamy w celu reozpatrzenia zapytania.

Powierzanie danych osobowych usługodawcom

Współpracujemy z usługodawcami, którzy na nasze zlecenie przetwarzają określone dane. Odbywa się to wyłącznie zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem o ochronie danych. W szczególności zgodnie z wymogami art. 28 RODO podpisaliśmy z podmiotami przetwarzającymi dane na nasze zlecenie – o ile jest to prawnie wymagane – umowy o przetwarzanie danych, w których określone są wytyczne dotyczące postępowania z powierzonymi danymi. Poprzez staranny wybór i regularną kontrolę zapewniamy, że podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie podejmują wszelkie środki organizacyjne i techniczne niezbędne do ochrony Państwa danych.

Jeżeli jest to niezbędne do dostarczenia zamówionych przez Państwa produktów, powierzamy państwa dane osobowe firmie wysyłkowej, która na nasze zlecenie realizuje dostawę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Firma wysyłkowa wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji dostawy. W celu ułatwienia śledzenia realizowanych do Państwa dostaw mogą też Państwo na zasadzie dobrowolności korzystać ewentualnie z innych usług firm wysyłkowych (np. funkcja śledzenia przesyłki), (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli dane osobowe są przekazywane odbiorcom w państwach trzecich (poza EOG), w celu ochrony Państwa danych osobowych, dzieje się to na podstawie decyzji Komisji UE dotyczących adekwatności lub przewidziane są wymagane przepisami prawa odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 46 RODO (standardowe klauzule umowne UE lub wiążące reguły korporacyjne). Z przyjemnością udzielimy na Państwa żądanie dalszych informacji na temat przewidzianych stosownych gwarancji.

Zapobieganie nadużyciu

W celu umożliwienia prawidłowej oceny ryzyk ekonomicznych związanych z umowami sprzedaży dokonujemy sprawdzenia Państwa adresu dostawy pod kątem możliwości doręczenia. Informację tę uzyskujemy od spółki infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy („infoscore“).

W celu uzyskania tych informacji muszą zostać przekazane tej firmie Państwa dane osobowe wraz z adresem dostawy. Podstawę prawną przekazania i przetwarzania Państwa danych stanowi nasz uzasadniony interes, a zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu.W tym celu wystarczy bez wymogu zachowania formy przesłać odpowiednią wiadomość zgodnie z danymi kontaktowymi wymienionymi w punkcie 1.1. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż zachodzą bezwzględnie obowiązujące przyczyny przemawiające za przetwarzaniem, które przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności, lub też przetwarzanie jest dokonywane w celu dochodzenia lub wykonywania praw bądź obrony przez roszczeniami. W przypadku zaprzestania przetwarzania Państwa danych może się okazać, że nie będziemy w stanie dokonać oceny ryzyk ekonomicznych związanych z zawarciem z Państwem umowy i w związku z tym odmówimy zawarcia niektórych umów.

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być one potrzebne do osiągnięcia celu, w którym zostały pobrane. Sytuacja ta zachodzi w momencie podjęcia decyzji o nawiązaniu, wykonaniu lub zakończenia stosunku prawnego.

Niestety zdarzają się sytuacje, w których użytkownik podając fałszywe dane zamawia towary i nie płaci za nie. Tego typu przypadkom nadużycia staramy się przeciwdziałać. Dlatego w celu przeciwdziałania nadużyciom podczas Państwa wizyty w sklepie internetowym przekazujemy Państwa dane osobowe firmie informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Fashion ID GmbH & Co. KG przetwarza Państwa dane w celu realizacji umowy, zaś profil Państwa urządzenia jest przetwarzany w celu identyfikacji przypadków nadużycia i zapobieganiu nadużyciom. Wiąże się to z możliwością, że podczas kolejnych wizyt w naszym sklepie internetowym zostaną Państwo rozpoznani w celu automatycznej weryfikacji pod kątem nadużycia naszego sklepu internetowego. Udzieloną zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody. Dla tego celu przetwarzamy następujące dane:

 • Państwa dane dotyczące realizacji umowy (przedmiot umowy, nazwisko, adres do wystawienia faktury i adres dostawy, adres e-mailowy, sposób płatności i rodzaj wysyłki) i
 • profil Państwa urządzenia (czyli informacje o hardware i software Państwa urządzenia końcowego) ustalony na podstawie następujących kategorii danych:
 • danych zbieranych przez nas na podstawie skryptu Java, np. ustawienia językowe Państwa przeglądarki.
 • danych zbieranych przez nas na podstawie flash-software Państwa komputera, np. system operacyjny Państwa urządzenia końcowego.
 • danych zbieranych przez nas za pośrednictwem protokołu TCP/IP na temat Państwa komputera, np. Państwa adres IP.
 • danych zbieranych przez nas na podstawie protokołu http na temat Państwa komputera, np. pliki cookie przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym.
 • danych zbieranych przez nas na podstawie zastosowanych węzłów dostępu na temat Państwa komputera, np. Państwa kod pocztowy.

W przypadku odrzucenia zawarcia umowy zostaną Państwo o tym poinformowani, a na żądanie podamy istotne przyczyny tej decyzji. Wówczas mogą Państwo nam i firmie informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy przedstawić swoje stanowisko.

Serwisy płatności

Jeżeli zawierają Państwo z nami umowy za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, korzystamy z serwisów płatniczych podmiotów trzecich stosownie do wybranej przez Państwa formy płatniczej. Ponieważ płatność jest związana z zawartym z Państwem stosunkiem umownym, podstawę prawną realizacji wszystkich form płatności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli wybiorą Państwo formę przelewu, dane niezbędne do realizacji przelewu zostaną przesłane przez nasz pomiot przetwarzający, tj. Riverty Administration Services GmbH, Höltenweg 35, 48155 Münster, Niemcy, do PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań („Przelewy24“). Przy tym oprócz kwoty rachunku za Państwa zamówienie mogą być przekazywane także dane dotyczące Państwa numeru klienta oraz Państwa nazwiska, adresu dostawy lub adresu wystawienia faktury i adresu e-mailowego.

Jeżeli wybrali Państwo formę płatności za pośrednictwem Paypal, dane zebrane podczas rejestracji oraz informacje o transakcji i inne informacje związane z transakcją, na przykład przesłana lub żądana kwota, kwota zapłacona za produkty lub usługi, informacje handlowe, łącznie z danymi dotyczącymi instrumentów płatniczych zastosowanych do transakcji, informacje o urządzeniach, dane techniczne dotyczące użytkowania i lokalizacji zostaną przekazane do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, e-mail: [email protected] Wiąże się to z koniecznością posiadania tam konta lub wyrażenia zgody na przetwarzanie przez ten podmiot Państwa danych osobowych jako gość. Proszę także zapoznać się z informacjami Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A dotyczącymi zachowania prywatności: https://paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL(

Płatność kartą kredytową odbywa się za pośrednictwem współpracującego z nami podmiotu przetwarzającego, tj. BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 35, 48155 Münster, Niemcy. Oświadczenie o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://finance.arvato.com/de/ueber-arvato/datenschutz.html. Numer Państwa karty kredytowej, jej datę ważności i ewentualnie numer CVC należy wpisać do odpowiednich pól na ekranie. Jest to Plug-In. Nie mamy wglądu do tych danych. Nasz zleceniobiorca przekazuje te dane, podobnie jak Państwa dane osobowe, informacje o transakcji oraz inne informacje związane z transakcją do podmiotu realizującego usługi płatnicze. W przypadku płatności (internetowej) kartą MasterCard lub Visa dane dotyczące Państwa karty kredytowej (MasterCard, VISA, numer karty, cyfra kontrolna i termin ważności) są pobierane, przechowywane przezBS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy i udostępniane tylko podmiotom uczestniczącym w procesie płatności, np.:

 • MasterCard, Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia,
 • w przypadku karty VISA bankowi wystawiającemu Państwa kartę.

W celu skorzystania z usług Przelewy24 (PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) do realizacji płatności wymagane jest posiadanie konta w banku uczestniczącym w procesie Przelewy24. Jeżeli na zakończenie procesu składania zamówienia wybiorą Państwo formę płatności Przelewy24, nastąpi przekierowanie do systemu Przelewy24. Tam należy wybrać swój bank, po czym nastąpi przekierowanie na stronę wybranego banku, gdzie w celu uruchomienia płatności trzeba wprowadzić swój numer PIN i TAN. Po zakończeniu transakcji nastąpi powrót do naszej strony internetowej. Po pozytywnym zakończeniu transakcji kupna otrzymają Państwo potwierdzenie. Zwracamy uwagę, że banki pracują w różnych godzinach, w związku z czym realizacja procesu płatności, a tym samym dostawa może się w indywidualnych przypadkach wydłużyć. Proces zamówienia, niezależnie od godzin pracy danego banku, zostaje zakończony po potwierdzeniu płatności. Państwa dane dostępu do bankowości internetowej, takie jak numer PIN i TAN, nie są dostępne dla nas ani dla podmiotów trzecich. Więcej informacji dotyczących serwisu Przelewy24 znajdują się na stronie http://www.przelewy24.pl

W przypadku płatności za pobraniem zbieramy również Państwa dane bankowe (IBAN), aby w przypadku zwrotu towaru zwrócić cenę zakupu, którą Państwo zapłacili. Państwa numer IBAN przekazujemy zewnętrznemu dostawcy usług w celu weryfikacji. Państwa dane nie są przechowywane przez dostawcę usług. Państwa IBAN przechowujemy do upływu przysługującego Państwu okresu odstąpienia od umowy (z reguły dwa tygodnie od daty dostawy). W przypadku zwrotu, Państwa numer IBAN przekazujemy naszemu dostawcy usług w zakresie zarządzania dłużnikami w celu dokonania zwrotu zapłaconej przez Państwa ceny zakupu. Wszyscy dostawcy usług, którym udzielamy zleceń, są jako podmioty przetwarzające zobowiązani do zachowania tajemnicy zgodnie z art. 28 RODO.

Jeżeli zostaniemy włączeni w proces przepływu danych, przy każdej transmisji stosujemy metodę kodowania Secure Socket Layer (SSL) – bardzo wysoki standard bezpieczeństwa w Internecie. Po wprowadzeniu Państwa danych w ramach płatności i kliknięciu na pole „zatwierdź” dane zostają przesłane w formie zakodowanej. Dzięki temu nie są one narażone na dostęp z zewnątrz.

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane. W przypadku wykonania umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy zachodzi to w momencie, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji umowy. Na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów możemy być zobowiązani do przechowywania danych także po ustaniu umowy (np. w celach podatkowych). Obowiązujące terminy przechowywania danych należy ustalić indywidualnie dla konkretnych umów i stron umowy.

Zarządzanie należnościami

Państwa dane osobowe przekazujemy także do naszego zleceniobiorcy BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 35, 48155 Münster, Niemcy, który przetwarza je wyłącznie na nasze zlecenie w celach zarządzania należnościami i kredytami. Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

Ocena oferentów i produktów

Do oceny oferentów i produktów przez naszych klientów i dla potrzeb naszego własnego systemu zarządzania jakości umieściliśmy na naszych stronach internetowych oprogramowanie ewaluacyjne. Za jego pośrednictwem po dokonaniu zakupu mogą Państwo ocenić doświadczenie z nami. Po zrealizowaniu Państwa zamówienia prześlemy e-mailem informację, w której poprosimy o opinię, wraz z załączeniem linku do odpowiedniej formatki. Opinia jest oczywiście dobrowolna i nie wymnaga od Państwa podawania swojego nazwiska. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo podać nam swoje nazwisko, zostanie ono upublicznione wraz z opinią.

Wystawiając opinię pomagają Państwo nam w dalszym ulepszaniu naszej oferty - z korzyścią dla Państwa i innych naszych klientów.

Jeżeli chcą Państwo wystawić opinię, muszą Państwo podać swój adres e-mailowy, przez który możemy się z Państwem skontaktować w sprawie tej opinii. Adres e-mail nie będzie upubliczniany razem z Państwa pinią. W ten sposób możemy na przykład indywidualnie podejść do przekazanych przez Państwa krytycznych uwag, odpowiedzieć na pytanie lub udzielić innej pomocy. W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać usunięcia wystawionej opinii. W tym celu prosimy się skontaktować bezpośrednio z naszym serwisem obsługi klienta pod adresem [email protected] wenden. Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych w związku z wystawioną opinia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych do celów reklamy i badania rynku

W celu marketingu bezpośredniego przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące Państwa zakupów (zakupionych towarów) oraz Państwa adres w celu przesyłania Państwu reklam podobnych towarów i usług drogą e-mail i/lub pocztową. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania reklam, np. w formie pisemnej, na adres podany w punkcie 1.1. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący informowania Państwa o towarach i usługach za pomocą marketingu bezpośredniego, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Państwa prawa jako użytkownika

Poniżej prezentujemy w skrócie prawa przysługujące Państwu na podstawie RODO i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 7 ust. 3 RODO
Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy kierować do:

[email protected]

lub pocztą na adres:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Kundenservice
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf.


 • Prawo do informacji – art. 15 RODO
Mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje o dotyczących Państwa danych osobowych i okolicznościach ich przetwarzania, takich jak cel, w którym Państwa dane są przetwarzane lub okres ich przechowywania.
 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
Mają Państwo prawo do sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO
Mogą Państwo generalnie wystąpić z żądaniem, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte, jeżeli dane te ze względów prawnych nie są już wymagane lub nie mogą być już przetwarzane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
Mogą Państwo zażądać przerwania dalszego przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, między innymi w przypadku, gdy Państwa dane nie mogą być jeszcze usunięte ze względu na istnienie nadrzędnych obowiązków w zakresie okresu ich przechowywania.
 • Obowiązek powiadomienia – art. 19 RODO
Jesteśmy obowiązani powiadomić wszystkich odbiorców, którym Państwa dane zostały ujawnione, o skorygowaniu lub usunięciu Państwa danych lub o ograniczeniu ich przetwarzania. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na Państwa życzenie przekażemy Państwu informację o tych odbiorcach.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO
Mają Państwo prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich do innego zobowiazanego podmiotu.
 • Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), lub na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wobec ich przetwarzania mogą Państwo wnieść sprzeciw w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. . W przypadku wyrażenia sprzeciwu powstrzymamy się od dalszego przetwarzania Państwa danych w wyżej wymienionych celach, chyba że:
-istnieją istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub
-przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych do celów reklamy bezpośredniej ze skutkiem na przyszłość. W przypadku sprzeciwu jesteśmy obowiązani zaprzestania dalszego przetwarzania Państwa danych w celu reklamy bezpośredniej.
 • Prawo do tego, by nie podlegać zautomatyzowanie podjętej decyzji - art. 22 RODO
Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu, jeżeli wywołuje ona wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób stawia Państwa w niekorzystnej sytuacji.
Decyzja opierająca się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jest dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach, kiedy Państwo (i) wyrazili na to wyraźną zgodę lub (ii) konieczna jest decyzja o zawarciu lub wykonaniu umowy między Państwem a nami lub (iii) jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych i przepisy te przewidują stosowne środki do zachowania Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów.
W przypadkach (i) i (ii) podejmujemy stosowne środki w celu zachowania Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów. Do środków tych należy umożliwienie Państwu wyrażenia swojego stanowiska, zaskarżenia decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i zażądania, aby jeden z naszych pracowników zajął się osobiście daną sprawą.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza RODO.