Polityka prywatności

 

Stan: listopad 2019

Oświadczenie o ochronie prywatności

Uwagi ogólne

Administratorem w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
Niemcy
e-mail: service@peek-cloppenburg.pl
(zwana poniżej "my")

Jesteśmy członkiem grupy kapitałowej Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, HRA 6862 (zwanej poniżej „Grupą P&C“). Zwracamy uwagę, że istnieją dwa niezależne przedsiębiorstwa Peek & Cloppenburg z siedzibą odpowiednio w Düsseldorfie i w Hamburgu. W przypadku, gdy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odwołuje się do Peek & Cloppenburg, mowa jest o spółce Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie, której sklepy są wymienione tutaj.

Nasz inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
Niemcy
e-mail: ochrona-danych@peek-cloppenburg.pl

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu udostępnienia sprawnie funkcjonującej i zapewniającej komfort obsługi strony internetowej. Pragniemy zapewnić Państwu możliwość korzystania z naszych informacji i ofert za pośrednictwem niniejszych stron internetowych. Ponadto Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie i wyłącznie, gdy jest to prawnie dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

Oświadczenie o ochronie prywatności spółki Fashion ID GmbH & Co. KG można w każdej chwili pobrać tutaj jako dokument PDF lub otworzyć stronę pod adresem URL https://www.peek-cloppenburg.pl/polityka-prywatnosci/ i zapisać lub wydrukować.

Przetwarzanie danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej

Każdorazowo przy otwieraniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje dotyczące Państwa systemu komputerowego. Dane te są przechowywane w plikach dziennika (log file) naszego systemu. Nie przechowujemy wymienionych powyżej danych razem z innymi danymi osobowymi. Przy tym pobierane są następujące dane:

 • informacje o typie przeglądarki i jej wersj
 • Państwa system operacyjny
 • Państwa adres IP
 • datę i godzinę otwarcia strony internetowej
 • stronę internetową, za pośrednictwem której Państwa system dotarł do naszej strony internetowej
 • strony internetowe które zostały pobrane przez Państwa system za pośrednictwem naszej strony internetowej

Nasz system musi tymczasowo zapisać adres IP, gdyż jest to warunkiem dostarczenia strony internetowej do Państwa serwera. Państwa adres IP musi być przechowywany przez cały czas korzystania z tej strony. Przechowywanie adresu IP w plikach dziennika służy zatem zapewnieniu funkcjonowania strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji naszej strony internetowej i zabezpieczenia naszych technicznych systemów informatycznych. W związku z tym dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 litera f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego poniżej: "RODO").

Dane przechowywane są tak długo, dopóki jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały one zebrane. Dane niezbędne w celu udostępnienia strony internetowej przestają być niezbędne w momencie zakończenia danej sesji. Wtedy Państwa dane zostają automatycznie usunięte. W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika następuje to z reguły najpóźniej po upływie czternastu dni. Jeżeli jednak wymienione powyżej dane będą nadal przechowywane, Państwa adres IP zostanie w takim przypadku usunięty lub zmieniony, tak aby nie można już było przyporządkować adresu, z którego pobierana została strona internetowa. Pobranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie niezbędne do prowadzenia strony internetowej.

Jeżeli analizujemy Państwa zachowanie na naszej stronie internetowej w zakresie szerszym od powyżej opisanego i nie uzyskaliśmy na to Państwa wyraźnej zgody, to dane te wykorzystujemy jedynie w formie zanonimizowanej w celu poprawy sposobu i zwiększenia komfortu użytkowania naszej strony internetowej przez odwiedzających. Pseudonimizacja oznacza usunięcie i zastąpienie nową wartością wszystkich cech umożliwiających jednoznaczne przyporządkowanie danych do konkretnej osoby. Bez znajomości tych cech nie ma możliwości zidentyfikowania Państwa danych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w punkcie 3 niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych.

Pliki cookie – informacje ogólne

Na naszych stronach internetowych stosujemy tak zwane „cookies“ (ciasteczka). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa przeglądarce lub za pośrednictwem tej przeglądarki w Państwa systemie komputerowym. Przy korzystaniu z naszej strony internetowej w Państwa systemie komputerowym może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualną sekwencję znaków, na podstawie której przy ponownym wejściu na stronę Państwa przeglądarka może zostać zidentyfikowana. W kolejnych rozdziałach zatytułowanych „Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych”, „Pliki cookie służące do analizy sposobu poruszania się w sieci“ „Pliki cookie wykorzystywane do celów reklamowych“ omawiamy dokładnie rodzaje stosowanych przez nas plików cookie i dane przetwarzane w tych przypadkach.

O ile w zamieszczonych poniżej wyjaśnieniach nie określono odmiennych terminów usuwania plików cookie, generalnie obowiązują następujące zasady dotyczące okresu przechowywania danych, niezależnie od rodzaju i celu, w jakim pliki cookie są stosowane: mają Państwo pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Są one zapisane na Państwa komputerze i przesyłają dane z tego komputera na naszą stronę internetową. Standardowe ustawienia większości przeglądarek akceptują pliki cookie, jednak zmieniając ustawienia przeglądarki przekazywanie plików cookie może zostać zablokowane lub ograniczone. Zapisane już w komputerze pliki cookie mogą być w każdym momencie usunięte. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki pliki cookie można usunąć także automatycznie. Generalna blokada odbioru plików cookie z naszej strony internetowej może ewentualnie uniemożliwić Państwu korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Przy wejściu na naszą stronę internetową na górze pojawia się baner informujący o stosowaniu plików cookie i o niniejszej deklaracji o ochronie danych. Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z tymi informacjami poprzez kliknięcie na przycisk „OK”.

W każdym momencie można wnieść sprzeciw wobec stosowania plików cookie. W tym celu należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych

Na naszej stronie internetowej zamieszczony został formularz kontaktowy do komunikacji elektronicznej. Podane w nim dane zostaną przekazane do nas i będą przez nas przetwarzane. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres e-mailowy, ewentualnie Państwa adres lub numer karty klienta. Dane te są niezbędne, aby móc odpowiedzieć na Państwa pytania.

 • ustawienia krajowe
 • cookie dotyczące sesji (login, koszyk, proces składania zamówienia)
 • cookie z hasłami wyszukiwania

Ze względów technicznych potrzebujemy pliki cookie do realizacji następujących aplikacji:

 • przejmowanie ustawień krajowych
 • logowanie
 • zapamiętywanie haseł wyszukiwania na naszej stronie internetowej
 • wybór towarów i proces składania zamówienia.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane zebrane przez pliki cookie niezbędne ze względów technicznych nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika. Jeżeli poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki wyrażą Państwo sprzeciw wobec stosowania tego rodzaju plików cookie, nasza strona internetowa przestanie rozpoznawać Państwa przeglądarkę, co może uniemożliwić pobranie określonych treści lub spowodować utratę danych (np. z formatki do wprowadzania danych). Odnośnie okresu przechowywania plików cookie wymaganych ze względów technicznych obowiązują wyjaśnienia zawarte w punkcie 3.2.

W celu uzyskania porady dotyczącej rozmiarów odzieży oferujemy częściowo funkcje programu internetowego doradcy w sprawie rozmiarów, przygotowanego przez spółkę Fit Analytics GmbH, Voigtstr. 3, 10247 Berlin, Niemcy, który wspiera Państwa przy wyborze odpowiedniego rozmiaru podczas składania zamówienia. Państwa dane bazowe będą zbierane przez spółkę Fit Analytics wyłącznie w formie anonimowej i przetwarzane tylko w celu indywidualnego ustalenia właściwego rozmiaru odzieży dla każdego z klientów oraz bieżącej optymalizacji związanych z tym procesów. Do danych bazowych, które wyrażając zgodę mogą Państwo dodatkowo i dobrowolnie przekazać, należą: płeć, wymiary ciała, waga, wiek, artykuł lub marka odniesienia, rozmiar biustonosza, typ figury, własny styl, poprzednie zakupy. Po wprowadzeniu tych danych spółka Fitanalytics określa metodami statystycznymi i uwzględniając ewentualnie anonimowe dane dotyczące zakupów i zwrotów odpowiedni dla Państwa rozmiar danego artykułu. W wielu przypadkach można też dodatkowo uzyskać więcej informacji dotyczących przypuszczalnego kroju danej odzieży. Wymienione powyżej dane nie są nam przekazywane.

Pliki cookie służące do analizy sposobu poruszania się w sieci

Na naszej stronie internetowej stosujemy także pliki cookie umożliwiające analizę sposobu poruszania się przez Państwa w Internecie. Dane zebrane przy pomocy tego rodzaju plików cookie są pseudonimizowane przy zastosowaniu środków technicznych. Dane poddane pseudonimizacji nie mogą już zostać przyporządkowane do Państwa. Nie są też one przechowywane razem z Państwa pozostałymi danymi osobowymi. Za pomocą tego rodzaju plików cookie mogą być przekazywane następujące dane:

 • hasła wyszukiwania wprowadzone na innych stronach internetowych
 • częstotliwość wchodzenia na stronę
 • korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej

Pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych służą poprawie jakości naszej strony internetowej i zawartych w niej informacji. Przy pomocy plików cookie przeznaczonych do celów analitycznych uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania ze strony internetowej, dzięki czemu możemy systematycznie optymalizować naszą ofertę. Cel ten stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Skonfigurowanie przeglądarki w celu sprzeciwienia się wobec stosowania tego rodzaju plików cookie nie ma dla Państwa negatywnych skutków. Wszystkie funkcje strony internetowej pozostają w pełni dostępne.

Odnośnie okresu przechowywania plików cookie przeznaczonych do analizy sposobu zachowania się w sieci obowiązują wyjaśnienia zawarte w punkcie 3.2

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie przeznaczone do analizy Google Analytics, serwisu analizującego strony internetowe firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej poniżej: „Google”). Serwis ten wykorzystuje pliki cookie. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z oferty internetowej są generalnie przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W stosunku do Google Analytics obowiązują następujące postanowienia:

 • Google będzie wykorzystywał te informacje na nasze zlecenie w celu interpretacji korzystania z naszej oferty internetowej, sporządzenia raportu na temat aktywności w ramach tej oferty internetowej oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z naszą ofertą online i korzystaniem z Internetu. W ramach tej analizy mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkownika.
 • Z serwisu Google Analytics korzystamy wyłącznie przy włączonej funkcji anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Państwa adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i pozostałych państw-sygnatariuszy porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaje przez Google skrócony. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełen adres IP i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google.
 • Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki można zapobiec przechowywaniu plików cookie; ponadto można zapobiec utrwalaniu na rzecz Google danych wygenerowanych przez Google i dotyczących korzystania przez Państwa z oferty internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 • Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych przez Google w celach reklamowych, możliwości ustawienia i wniesienia sprzeciwu dostępnych jest na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ („Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania przez Państwa ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych do celów reklamowych“), http://www.google.pl/settings/ads („Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google w celu pokazania Państwu reklamy“) i http://www.google.com/ads/preferences/ („Proszę określić reklamę, którą Google będzie Państwu wyświetlać“). Zamiast korzystania z funkcji add-on przeglądarki lub z przeglądarek zainstalowanych na urządzeniach mobilnych, proszę kliknąć na ten link, aby w przyszłości zapobiec utrwalaniu przez Google Analytics danych w ramach niniejszej strony internetowej. Na Państwa urządzeniu zostaje przy tym umieszczony plik cookie opt-out. W pliku tym znajduje się informacja, że nie może wykorzystywać Państwa danych dla potrzeb Google Analytics. W przypadku usunięcia przechowywanych u Państwa plików cookie należy ponownie kliknąć na ten link.

Odnośnie do okresu przechowywania plików cookie obowiązują wyjaśnienia zawarte w punkcie 3.2.Niniejsza strona internetowa korzysta z usług analizy stron internetowych przy zastosowaniu programu Bid-Management firmy Kenshoo, Arnulfstraße 126, 80636 Monachium, Niemcy, posiadającej serwery w USA. W celu dostosowania layoutu strony odpowiedniego do potrzeb użytkowników oraz jej optymalizacji, zostają pobierane zanonimizowane dane dotyczące korzystania ze strony i po agregacji są one przechowywane. Na podstawie tych danych tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników. Przy zastosowaniu Kenshoo Trackings pliki cookies są przechowywane lokalnie przez okres do 90 dni. Użytkownik strony internetowej może sprzeciwić się przechowywaniu jego (pobranych w zanonimizowanej formie) danych użytkownika również w przyszłości. W tym celu należy skorzystać z funkcji Kenshoo opt-out zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi ochrony danych: https://kenshoo.com/privacy-policy/. Inspektor ochrony danych w Kenshoo jest dostępny pod adresem e-mail privacy@kenshoo.com. Firma Kenshoo przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i zaakceptowała zasady dot. zachowania prywatności określone w porozumieniu UE-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

W celu systematycznej optymalizacji naszej strony internetowej stosujemy instrument przedsiębiorstwa Optimizely, 631 Howard St. Suite 100, San Francisco, CA 94105 USA, który na podstawie plików cookie analizuje sposób korzystania z cyfrowej prezentacji naszej firmy. Zebrane informacje zostają generalnie przesłane do interpretacji na serwerze w USA, gdzie są przechowywane, jednak tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest pełen adres IP i skracany dopiero w USA. Informacje te nie są łączone z innymi danymi firmy Optimizely. Pobieraniu i przetwarzaniu danych można się jednak w każdym momencie sprzeciwić klikając tutaj. Firma Optimizely przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i zaakceptowała zasady dot. zachowania prywatności określone w porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Pliki cookie wykorzystywane do celów reklamowych

Stosujemy także pliki cookie osób trzecich w celu uzyskania więcej informacji o Państwa zachowaniu w sieci (webtracking), a tym samym prezentowaniu Państwu tylko takich reklam, którymi są Państwo zainteresowani. W związku z tym przetwarzanie Państwa danych stanowi nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wymienione poniżej pliki cookie są umieszczane na naszej stronie internetowej za pośrednictwem firmy Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121 („Tealium”). W celu sprzeciwienia się korzystaniu z usług firmy Tealium należy postąpić zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej firmy Tealium dostępnej pod następującym adresem: http://tealium.com/privacy/.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z należącego do Google narzędzia reklamy internetowej Google AdWords do celu tak zwanego „remarketingu“. Narzędzie to umożliwia indywidualne dostosowanie reklamy na podstawie Państwa zachowania na innych stronach internetowych w sieci Google Display Network (Google, tzw. „Google Ads“ i inne strony internetowe). Państwa sposób poruszania się po naszej stronie internetowej jest analizowany w celu zaprezentowania Państwu na innych stronach internetowych reklam zgodnych z Państwa zainteresowaniami. W tym celu Google stosuje pliki cookies, na podstawie których na określonym komputerze może być zidentyfikowana Państwa przeglądarka – ale nie konkretna osoba lub konkretny użytkownik. Dane osobowe nie są przy tym przechowywane. Odnośnie stosowania Google AdWords obowiązują następujące zasady:

 • Narzędzie Google AdWords wykorzystujemy wyłącznie przy aktywnej funkcji anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i pozostałych państw-sygnatariuszy porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego Państwa adres IP jest przez Google skracany. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełen adres IP i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google.
 • Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki można zapobiec przechowywaniu plików cookie; ponadto można zapobiec utrwalaniu na rzecz Google danych wygenerowanych przez Google i dotyczących korzystania przez Państwa z oferty internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
 • Stosujemy także tak zwaną funkcję „conversion tracking“, która również jest częścią Google AdWords. W momencie kliknięcia na reklamę umieszczoną przez Google, w Państwa systemie zostanie zapisany odpowiedni plik cookie. Nie będą przy tym przetwarzane dane osobowe oraz inne dane, na podstawie których można zidentyfikować konkretną osobę lub konkretnego użytkownika. Plik cookie służy do sporządzenia statystyki dotyczącej tak zwanych „conversion rates“, czyli relacji między liczbą odwiedzin danej strony a skorzystaniem z oferowanych usług. Pliki cookie umieszczane przez Google AdWords dla potrzeb conversion tracking stają się po 30 dniach nieaktywne. Informacje o możliwości zablokowania umieszczanej przez Google spersonalizowanej reklamy i "conversion tracking" znajdują się tutaj: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl
 • Stosujemy ponadto instrument „customer match“, będący również częścią Google AdWords. Służy on do przesyłania do Google Państwa adresu e-mail w zakodowanej i zanonimizowanej postaci. Na podstawie kryteriów statystycznych Google sprawdza, czy inni użytkownicy interesują się podobnymi produktami i towarami. Dzięki tym informacjom u Państwa pojawia się indywidualnie dobrana reklama.

W ramach naszej oferty internetowej na naszej stronie stosowana jest funkcja „Custom Audiences Pixel“ spółki Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA a w przypadku użytkowników zamieszkałych na terenie państw członkowskich UE spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). Funkcja ta służy do prezentowania osobom odwiedzającym naszą stronę internetową indywidualnej reklamy podczas przebywania na portalu społecznościowym Facebook. W tym celu na naszej stronie internetowej zainstalowany został piksel Facebooka. Za pośrednictwem tego piksela podczas odwiedzania naszej strony zostaje utworzone bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ramach tego połączenia do serwera Facebooka przekazywana jest informacja, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, a Facebook przyporządkowuje tę informację do Państwa indywidualnego konta użytkownika Facebooka. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach i możliwościach ochrony swojej prywatności dostępne są w uwagach o ochronie danych Facebooka na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/. Na stronie https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ można odrzucić funkcję otrzymywania indywidualnej reklamy na Facebooku. W tym celu trzeba być zalogowanym do Facebooka. Ponadto można odrzucić Custom Audience Pixel klikając na stronę https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
Stosujemy także instrument „customer match” będący również częścią oferty Facebooka. Służy on do przesyłania do Facebooka Państwa adresu e-mail w zakodowanej i zanonimizowanej postaci. Na podstawie kryteriów statystycznych Facebook sprawdza, czy inni użytkownicy interesują się podobnymi produktami i towarami. Dzięki tym informacjom u Państwa pojawia się indywidualnie dobrana reklama.

Niniejsza strona korzysta z serwisu Bing Ads oferowanego przez firmę Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA („Microsoft”). Serwis Bing Ads umożliwia nam śledzenie Państwa działań na naszej stronie internetowej, jeżeli kliknęli Państwo na reklamę serwisu Bing Ads firmy Microsoft i za pośrednictwem tej reklamy weszli na naszą stronę. W tym celu zaraz po wejściu na naszą stronę za pośrednictwem serwisu Bing Ads na Państwa urządzeniu końcowym instalowany jest plik cookie. Na naszej stronie internetowej umieszczony jest tag Bing, czyli kod, za pośrednictwem którego razem z plikiem cookie przechowywane są pewne dane niebędące danymi osobowymi, a dotyczące korzystania ze strony internetowej (np. informacje o reklamie, za pośrednictwem której dotarli państwo do naszej strony; czas spędzony na naszej stronie i jej treść, z którą się Państwo zapoznali; czasy pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu). Oprócz tych danych do serwera Microsoft ze względów technicznych przesyłany jest także Państwa adres IP, jednak przed przesłaniem ostatnie osiem znaków adresu IP zostaje zakodowane przy pomocy kodu hash. Tutaj mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec korzystania z serwisu Bing Ads. Microsoft przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe także w USA i zaakceptował zasady dot. zachowania prywatności określone w porozumieniu UE-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Przy tworzeniu na niniejszej stronie internetowej propozycji indywidualnie dobranych produktów brana jest pod uwagę historia Państwa zakupów. Są to przede wszystkim informacje o artykułach i kategoriach produktów, które były już przez Państwa oglądane, poszukiwane lub zostały zakupione. Wszystkie zebrane na ten temat informacje są w zanonimizowanej postaci przechowywane przez spółkę Prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz, Niemcy, bez możliwości przyporządkowania ich do Państwa osoby. W każdym momencie można się tutaj sprzeciwić poddawaniu Państwa zachowania na stronie internetowej takiej analizie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku na tej przeglądarce nie będziemy już mogli proponować Państwu indywidualnie dobranych produktów.

Stosujemy znaczniki Responsys Conversion firmy Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, USA, które umożliwiają nam stwierdzenie skuteczności wysyłanych przez nas maili. W tym celu umieszczane zostają pliki cookie pozwalające na ustalenie, czy dokonali Państwo u nas transakcji zakupu. Oracle otrzymuje przy tym Państwa numer zamówienia (orderID), numer klienta i informację o łącznej kwocie, na którą dokonane zostały zakupy. Oracle przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe także w USA i zaakceptował zasady dot. zachowania prywatności określone w porozumieniu UE-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Informacje dotyczące opt-out dostępne są na stronie https://www.oracle.com/pl/legal/privacy/privacy-choices.html#iba."

Zlecenie pobierania i przetwarzania danych w celu wysyłania reklam z uwzględnieniem indywidualnych zachowań klienta za pośrednictwem plików cookie przekazaliśmy także innym firmom. Podmioty te utrwalają informacje dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie internetowej (sposób przeglądania strony internetowej, odwiedzane strony ofert internetowych itp.). Wszystkie dane dotyczące korzystania są przechowywane po ich pseudonimizacji. Przekazany ze względów technicznych adres IP Państwa komputera nie jest przy tym przechowywany ani stosowany do wyświetlenia reklamy. Zlecenia takie realizują następujące podmioty:

 • Criteo SA, 32 rue blanche, 75009 Paris, Francja (“Criteo”)
 • emetriq GmbH, Vorsetzen 35, 20459 Hamburg, Niemcy (“emetriq”)
 • AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy
 • RTB House SA, ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa (RTB House)
Pod następującymi linkami mogą Państwo sprzeciwić się zbieraniu i przetwarzaniu danych przez wymienione powyżej podmioty: Criteo zaakceptował dobrowolny kodeks w zakresie samodzielnej regulacji podmiotów oferujących usługi telekomunikacyjne w zakresie reklamy internetowej opartej na historii użytkowania przygotowany przez Niemiecką radę ds. ochrony prywatności w reklamie internetowej (Deutscher Datenschutzrat Online-Werbung „DDOW“), będącej jednostką organizacyjną Niemieckiego Stowarzyszenia Firm Reklamowych (Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft e.V.). Szczegółowe informacje na ten temat oraz na temat stosowanych technologii dostępne są za pośrednictwem oświadczeń dotyczących prywatności firmy Criteo: "https://criteo.com/privacy".

Proces składania zamówień i konto klienta

W celu dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym generalnie nie jest wymagane posiadanie konta klienta. Można wybrać opcję „Bezpośrednio do Paypal”. Następuje wtedy przekierowanie do strony internetowej PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Osoby posiadające konto w Paypal mogą się tam bezpośrednio zalogować i dokonać zamówienia. W takim przypadku Paypal przekazuje nam wszystkie dane niezbędne do zrealizowania umowy. Osoby, które nie założyły jeszcze konta w Paypal mogą się tam zarejestrować. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych przez Paypal proszę się zgłosić bezpośrednio do Paypal lub zapoznać się z treścią udostępnioną na stronie: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL

Można także dobrowolnie założyć konto klienta u nas, przy pomocy którego mogą Państwo samodzielnie zarządzać swoimi danymi osobowymi. W ten sposób wystarczy tylko raz wprowadzić swoje dane i przy kolejnych zakupach jedynie logować się przy wykorzystaniu własnego adresu mailowego i samodzielnie wybranego hasła. W celu założenia konta klienta proszę w prawym górnym rogu naszej strony internetowej wybrać najpierw opcję „zaloguj się”, a następnie kliknąć na „zarejestruj się teraz”. Można też zarejestrować się w celu założenia konta klienta w trakcie procesu składania zamówienia, wprowadzając swoje dane do przewidzianej do tego formatki. Dane zostaną nam przekazane i będą u nas przechowywane. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

 • dane osobowe (nazwisko, adres, data urodzenia)
 • adres e-mail
W momencie rejestracji zapisywane są także następujące dane:
 • Państwa adres IP
 • data i godzina rejestracji

Rejestracja w naszym sklepie internetowym ma na celu przede wszystkim zawarcie i wykonanie umów kupna, umów o dzieło i umów o dostarczenie dzieła związanych z naszymi artykułami. W tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi dodatkową podstawę prawną. Jeżeli nie zdecydują się Państwo, aby udostępnić nam w ramach rejestracji wymienione powyżej dane, nie będziemy w stanie

 • zawrzeć z Państwem umowy za pośrednictwem sklepu internetowego,
 • przejąć automatycznie Państwa danych podczas kolejnych zakupów, udostępniać Państwu zindywidualizowanych ofert,
 • informować Państwa o promocjach i rabatach.

W każdym momencie można dokonać zmiany danych zapisanych w Państwo koncie klienta. W tym celu należy się zalogować wpisując swój adres internetowy i samodzielnie wybrane hasło. Wybierając w menu opcję „Moje Konto” można w razie potrzeby odpowiednio dostosować swoją nazwę i adres e-mail. Opcja menu „Moja Książka Adresowa” umożliwia Państwu dodanie nowych adresów oraz aktualizację lub usunięcie adresów istniejących. Można tam także umieścić, zaktualizować lub usunąć adresy do wystawiania faktur i adresy dostaw. Oczywiście istnieje też możliwość usunięcia umieszczonych wcześniej przez Państwa numerów kart kredytowych.
Jeżeli w przyszłości nie będą już Państwo zainteresowani posiadaniem konta klienta, można je usunąć, Jeżeli w przyszłości nie będą już Państwo zainteresowani posiadaniem konta klienta, można je usunąć, wysyłając do nas mailem krótką informację na adres: service@peek-cloppenburg.pl lub drogą pocztową: Fashion ID GmbH & Co. KG, Kundenservice, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Niemcy. Państwa dane zostaną usunięte w momencie, gdy przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku danych zebranych w ramach rejestracji usunięcie następuje generalnie w momencie, gdy anulują Państwo rejestrację lub usuną swój dostęp. Jeżeli jednak dane te są niezbędne także w celu wykonania umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, wcześniejsze usunięcie danych możliwe jest tylko wtedy, gdy pozwalają na to zobowiązania umowne lub ustawowe. W niektórych przypadkach jesteśmy bowiem na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów zobowiązani do przechowywania danych także po zakończeniu umowy (np. w celach podatkowych). Obowiązujące terminy przechowywania danych należy ustalić indywidualnie dla konkretnych umów i stron umowy.

Dostęp do własnego konta użytkownika możliwy jest tylko po wprowadzeniu swojego indywidualnego hasła w polu "Moje Konto". Informacje dotyczące dostępu do konta, czyli hasła należy traktować poufnie i przechowywać w bezpieczny sposób. Po zakończeniu procesu komunikacji ze sklepem internetowym należy się wylogować i zamknąć okno przeglądarki, zwłaszcza w przypadku, gdy z tego samego komputera korzysta kilka osób.

W ramach procesu składania zamówienia dane osobowe są przesyłane do operatora strony internetowej przez Internet w formie zakodowanej przy pomocy "Secure Socket Layer (SSL)". Poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne sklep internetowy jest zabezpieczony przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnieniem danych osobowych przez osoby nieupoważnione.

Korzystanie z Państwa karty klienta Peek & Cloppenburg w naszym sklepie internetowym

Składając zamówienia w naszym sklepie internetowym, można dobrowolnie posługiwać się swoją kartą klienta firmy Peek & Cloppenburg sp. z o.o., ul. Marynarska 19 A, “Eureka Park I”, PL-02-674 Warszawa, aby korzystać z określonych przywilejów przysługujących posiadaczowi karty klienta w ramach programu kart klienta P&C.

Klikając na odpowiedni kwadrat przy podawaniu numeru swojej karty klienta wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych dla potrzeb programu kart klienta P&C przez okres obowiązywania zgody. W związku z tym właściwą podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa oświadczenie o wyrażeniu zgody brzmi następująco: „Tak, wyrażam zgodę, aby zebrane w przyszłości dane dotyczące moich zakupów (czyli sposób realizacji płatności, numer klienta, data, przedmiot i wartość moich zakupów) oraz wykorzystania kuponów były w ramach mojego uczestnictwa w programie kart klienta P&C przetwarzane przez spółkę Fashion ID GmbH & Co. KG i jej spółki partnerskie Peek & Cloppenburg sp. z o.o., Warszawa, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf i Fashion ID Loyalty Services GmbH & Co. KG w celu uczestniczenia w promocjach i zaplanowania nowych promocji dostosowanych do moich zainteresowań i potrzeb. Wyrażoną przeze mnie zgodę mogę cofnąć wobec spółki Fashion ID GmbH & Co. KG w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania moich danych dostępne są w oświadczeniu o ochronie prywatności“. Więcej szczegółów dotyczących odwołania zgody znajduje się w punkcie 18.

W przypadku skorzystania przez Państwa ze swojej karty klienta P&C, my oraz nasze spółki partnerskie Peek & Cloppenburg sp. z o.o., ul. Marynarska 19 A, “Eureka Park I”, PL-02-674 Warszawa oraz Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf i Fashion ID Loyalty Services GmbH & Co. KG, obie z siedzibą przy ul. Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Niemcy, będziemy przetwarzać Państwa dane klienta, czyli informacje umieszczone na fakturze (rodzaj płatności, numer klienta, data, przedmiot i wartość Państwa zakupów). Państwa dane klienta będą przetwarzane przez nas i nasze spółki partnerskie w celu wyliczenia przysługującego bonusu rocznego. Ponadto Państwa dane klienta będą przez nas lub przez nasze spółki partnerskie stosowane, wykorzystywane i analizowane dla potrzeb badania rynku (w szczególności do przeprowadzenia analizy Państwa zachowania jako kupujący).

Jeżeli są Państwo zainteresowani także otrzymywaniem reklamy drogą mailową (tzw. Newsletter), konieczne jest jego odrębne zamówienie (punkt 9).

Podmiotom trzecim, które nie są spółkami partnerskimi, dane nie są przekazywane bez otrzymania Państwa uprzedniej zgody lub będą przekazywane jedynie w celu ich przetwarzania na zlecenie, czyli do naszych zleceniobiorców związanych naszymi poleceniami, takich jak biura rachunkowe czy podmioty wysyłające korespondencję listowną.

Newsletter

Istnieje możliwość zarejestrowania się w celu otrzymywania nieodpłatnie naszego Newslettera. W tym celu należy wpisać swoje dane w specjalnej formatce. Dane te zostaną nam przekazane. Przy zgłoszeniu pobierany jest Państwa adres e-mailowy. W momencie wysłania wiadomości e-mailowej zapisane zostaną także następujące dane:

 • Państwa adres IP
 • data i godzina rejestracji.
Przed wysłaniem swoich danych prosimy najpierw o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. My zaś wskazujemy na niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Państwa dane osobowe przetwarzane są za Państwa zgodą. W tym zakresie podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W takim przypadku Państwa zgoda ma brzmi następująco: „Tak, chcę co tydzień otrzymywać e-mailowo Newsletter spółki Fashion ID i jej spółek partnerskich przedsiębiorstwa partnerskie dotyczący produktów i usług Fashion oraz promocji i konkursów z nagrodami. Wyrażoną przeze mnie zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody. Z pozostałymi informacjami zapoznałem się w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Po zalogowaniu otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest niezbędne, aby wykluczyć możliwość zalogowania się osób o innym adresie e-mail. Logowania do Newslettera są protokołowane, w celu udokumentowania procesu logowania zgodnie z wymogami prawnymi, które obejmują zapisanie daty i godziny rejestracji oraz potwierdzenia, jak i zapisanie stosowanego przez Państwa adresu IP.

Ponieważ przetwarzanie danych jest konieczne także w celu doręczenia zamówionego Newslettera, zastosowanie znajdują tu art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji Newslettera lub przesłania kolejnych jego wydań. W każdym Newsletterze znajduje się odpowiedni link do formularza rezygnacji z subskrybcji. W ten sposób umożliwiamy także cofnięcie Państwa wcześniejszej zgody na przechowywanie Państwa danych. Zgodę można także cofnąć w dowolnym momencie i bez zachowania wymaganej formy, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.1.

Państwa dane są usuwane od razu, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. Państwa adres e-mailowy jest przechowywany przez okres subskrypcji Newslettera. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera jest możliwa w dowolnym momencie. W celu rezygnacji prosimy skorzystać ze stosownego linka znajdującego się w Newsletterze lub przesłać odpowiednią informację e-mailem na service@peek-cloppenburg.pl. Pozostałe dane osobowe zebrane w ramach procesu logowania usuwamy zasadniczo w terminie siedmiu dni od ich zebrania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne w celu wykonania umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, mogą być one usunięte wcześniej wyłącznie wtedy, gdy jest to dopuszczalne w świetle zobowiązań umownych lub ustawowych. Możemy być bowiem na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów zobowiązani do przechowywania danych także po zakończeniu umowy (np. w celach podatkowych). Obowiązujące terminy przechowywania danych należy ustalić indywidualnie dla konkretnych umów i stron umowy.

Formularz kontaktowy i e-mail

Kontakt z nami mogą Państwo nawiązać za pośrednictwem różnych formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej, drogą e-mailową lub telefonicznie.

Dane wprowadzone do specjalnych formatek formularza kontaktowego sklepu internetowego zostaną do nas przesłane i będą przez nas przetwarzane. Są to następujące dane:

 • temat/powód nawiązania kontaktu
 • Państwa nazwisko
 • adres e-mail
 • wiadomość.

Dane wprowadzone do specjalnych formatek formularza przewidzianego do kierowania zapytań do Peek & Cloppenburg lub do karty klienta P&C zostaną przesłane do Peek und Cloppenburg i będą przez Peek und Cloppenburg przetwarzane. Są to następujące dane:

 • temat/powód nawiązania kontaktu oraz właściwy sklep
 • nazwisko
 • adres
 • adres e-mailowy
 • data urodzenia
 • 12-cyfrowy numer karty klienta
 • wiadomość

W momencie przesłania Państwa wiadomości przechowywane będą ponadto następujące dane:

 • adres IP
 • data i godzina wysłania

Przetwarzanie pozostałych danych (np. dane dotyczące połączeń, patrz punkt 10.4) w trakcie procesu wysyłania wiadomości ma na celu niedopuszczenie do nieuprawnionego posługiwania się formularzem kontaktowym i zapewnienie bezpieczeństwa technicznego naszych systemów informatycznych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te są usuwane najpóźniej w terminie siedmiu dni.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych w ramach nawiązania kontaktu ze sklepem internetowym (punkt 10.2) stanowi zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż z naszej strony istnieje w tym zakresie uzasadniony interes. Jeżeli nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza lub informacji e-mailowej związane jest z zawarciem umowy, podstawę prawną przetwarzania stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe pochodzące z formatki do wprowadzania danych lub z e-maili do sklepu internetowego (punkt 10.2) przetwarzamy w celu odpowiedzi na zapytanie. Celem przetwarzania tych danych jest także odpowiednie przyporządkowanie kolejnych zapytań kierowanych przez Państwa oraz poprawa jakości naszych odpowiedzi w przypadku kolejnego zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotem nawiązania przez Państwa kontaktu jest problem związany ze złożonym przez Państwa zamówieniem (np. pytania lub uwagi dotyczące dostawy, zwrotów, płatności lub reklamacji), Państwa dane przetwarzamy także w celu zapewnienia stałej kontroli, a w razie potrzeby także poprawy jakości naszych domów wysyłkowych, sklepu internetowego i naszych usługodawców. W związku z tym może się w wyjątkowych sytuacjach zdarzyć, że naszym usługodawcom przekażemy pojedyncze informacje dotyczące Państwa danych (np. numer Państwa przesyłki). Aby przy ponownym kontakcie zapewnić lepsze podejście do Państwa problemu przechowujemy na Państwa koncie klienta także otrzymane od Państwa sygnały zwrotne dotyczące zamówień lub promocji (np. w celu umożliwienia zarządzania bezpłatnymi kuponami). Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

W przypadku nawiązania kontaktu w dowolnym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W tym celu wystarczy przesłać bez wymogu zachowania formy odpowiednią wiadomość zgodnie z danymi kontaktowymi wymienionymi w punkcie 1.1. Wówczas odpowiedź na Państwa zapytanie nie będzie jednak możliwa.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych w ramach nawiązania kontaktu dotyczącego karty klienta P&C lub z Peek & Cloppenburg (punkt 10.3) stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO, ponieważ wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie danych do Peek und Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf. Jeżeli nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza lub informacji e-mailowej związane jest z zawarciem umowy lub uczestnictwem w programie kart klienta, podstawę prawną przetwarzania stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.

Dane osobowe pochodzące z formatki do wprowadzania danych lub maile dotyczące karty klienta P&C lub Peek & Cloppenburg (punkt 10.3) przetwarza Peek & Cloppenburg w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane kontaktowe, które nie odnoszą się do programu karty klienta są usuwane po upływie 6 miesięcy lub najpóźniej po udzieleniu pełnej odpowiedzi na Państwa zapytanie. Ponadto Peek & Cloppenburg przetwarza te dane w ramach programu karty klienta w celu odpowiedniego przyporządkowania kolejnych zapytań kierowanych przez Państwa oraz poprawy jakości naszych odpowiedzi, w przypadku otrzymania od Państwa kolejnego zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Aby przy ponownym kontakcie zapewnić lepsze podejście do Państwa problemu przechowujemy na Państwa koncie klienta także otrzymane od Państwa sygnały zwrotne dotyczące programu karty klienta. Peek & Cloppenburg usunie Państwa dane, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Peek & Cloppenburg KG można w dowolnym momencie odwołać, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody. Odwołanie można przekazać mailem na adres service@peek-cloppenburg.pl lub drogą pocztową do Peek und Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Niemcy.

Jeżeli jednak dane są niezbędne w celu wykonania umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, ich wcześniejsze usunięcie możliwe jest tylko wtedy, gdy zezwalają na to zobowiązania umowne lub ustawowe. Obowiązujące terminy przechowywania danych należy ustalić indywidualnie dla konkretnych umów i stron umowy.

Powierzanie danych usługodawcom

Współpracujemy z firmami usługowymi, które na nasze zlecenie przetwarzają określone dane. Odbywa się to wyłącznie zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem o ochronie danych. W szczególności zgodnie z wymogami art. 28 RODO podpisaliśmy z podmiotami przetwarzającymi dane na nasze zlecenie – o ile jest to prawnie wymagane – umowy o przetwarzanie danych, w których określone są wytyczne dotyczące postępowania z powierzonymi danymi. Poprzez staranny wybór i regularną kontrolę zapewniamy, że podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie podejmują wszelkie środki organizacyjne i techniczne niezbędne do ochrony Państwa danych.

Jeżeli jest to niezbędne do dostarczenia zamówionych przez państwa produktów, powierzamy państwa dane osobowe firmie wysyłkowej, która na nasze zlecenie realizuje dostawę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Firma wysyłkowa wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji dostawy. W celu ułatwienia śledzenia realizowanych do Państwa dostaw mogą też Państwo na zasadzie dobrowolności korzystać ewentualnie z innych usług firm wysyłkowych (np. funkcja śledzenia przesyłki), (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Badanie wiarygodności i zapobieganie nadużyciu

W celu umożliwienia prawidłowej oceny ryzyk ekonomicznych związanych z umowami kupna-sprzedaży dokonujemy sprawdzenia Państwa adresu dostawy pod kątem możliwości doręczenia. Informację tę uzyskujemy od spółki infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy („infoscore“).

W celu uzyskania tych informacji musi przekazać tej firmie Państwa dane osobowe wraz z adresem dostawy. Podstawę prawną przekazania i przetwarzania Państwa danych stanowi nasz uzasadniony interes, a zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu można wyrazić sprzeciw. W tym celu wystarczy bez wymogu zachowania formy przesłać odpowiednią wiadomość zgodnie z danymi kontaktowymi wymienionymi w punkcie 1.1. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż zachodzą bezwzględnie obowiązujące przyczyny przemawiające za przetwarzaniem, które przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności, lub też przetwarzanie jest dokonywane w celu dochodzenia lub wykonywania praw bądź obrony przez roszczeniami. W przypadku zaprzestania przetwarzania Państwa danych może się okazać, że nie będziemy w stanie dokonać oceny ryzyk ekonomicznych związanych z zawarciem z Państwem umowy i w związku z tym odmówimy zawarcia niektórych umów.

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być one potrzebne do osiągnięcia celu, w którym zostały pobrane. Sytuacja ta zachodzi w momencie podjęcia decyzji o nawiązaniu, wykonaniu lub zakończenia stosunku prawnego.

Niestety zdarzają się sytuacje, w których użytkownik podając fałszywe dane zamawia towary i nie płaci za nie. Tego typu przypadkom nadużycia staramy się przeciwdziałać. Dlatego w celu przeciwdziałania nadużyciom podczas Państwa wizyty w sklepie internetowym przekazujemy za Państwa zgodą Państwa dane osobowe firmie informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Fashion ID przetwarza Państwa dane w celu realizacji umowy, zaś profil Państwa urządzenia jest przetwarzany w celu identyfikacji przypadków nadużycia i zapobieganiu nadużyciom. Wiąże się z tym w szczególności możliwość, że podczas kolejnych wizyt w naszym sklepie internetowym zostaną Państwo rozpoznani w celu automatycznej weryfikacji pod kątem nadużycia naszego sklepu internetowego. Udzieloną zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody. Podczas wizyty w naszym sklepie internetowym zbieramy i przechowujemy w związku z tym następujące dane:

 • Państwa dane dotyczące realizacji umowy (przedmiot umowy, nazwisko, adres do wystawienia faktury i adres dostawy, adres e-mailowy, sposób płatności i rodzaj wysyłki) i
 • profil Państwa urządzenia (czyli informacje o hardware i software Państwa urządzenia końcowego) ustalony na podstawie następujących kategorii danych:
 • danych zbieranych przez nas na podstawie skryptu Java, np. ustawienia językowe Państwa przeglądarki.
 • danych zbieranych przez nas na podstawie flash-software Państwa komputera, np. system operacyjny Państwa urządzenia końcowego.
 • danych zbieranych przez nas za pośrednictwem protokołu TCP/IP na temat Państwa komputera, np. Państwa adres IP.
 • danych zbieranych przez nas na podstawie protokołu http na temat Państwa komputera, np. pliki cookie przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym.
 • danych zbieranych przez nas na podstawie zastosowanych węzłów dostępu na temat Państwa komputera, np. Państwa kod pocztowy.
W przypadku odrzucenia zawarcia umowy zostaną Państwo o tym poinformowani, a na żądanie podamy istotne przyczyny tej decyzji. Wówczas mogą Państwo nam i firmie informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy przedstawić swoje stanowisko.

Serwisy płatności

Jeżeli zawierają Państwo z nami umowy za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, korzystamy z serwisów płatniczych podmiotów trzecich stosownie do wybranej przez Państwa formy płatniczej. Ponieważ płatność jest związana z zawartym z Państwem stosunkiem umownym, podstawę prawną realizacji wszystkich form płatności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli wybiorą Państwo formę przelewu, dane niezbędne do realizacji przelewu zostaną przesłane przez nasz pomiot przetwarzający, tj. BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 35, 48155 Münster, Niemcy, do PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań („Przelewy24“). Przy tym oprócz kwoty rachunku za Państwa zamówienie mogą być przekazywane także dane dotyczące Państwa numeru klienta oraz Państwa nazwiska, adresu dostawy lub adresu wystawienia faktury i adresu e-mailowego.

Jeżeli wybrali Państwo formę płatności za pośrednictwem Paypal , dane zebrane podczas rejestracji oraz informacje o transakcji i inne informacje związane z transakcją, na przykład przesłana lub żądana kwota, kwota zapłacona za produkty lub usługi, informacje handlowe, łącznie z danymi dotyczącymi instrumentów płatniczych zastosowanych do transakcji, informacje o urządzeniach, dane techniczne dotyczące użytkowania i lokalizacji zostaną przekazane do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Wiąże się to z koniecznością posiadania tam konta lub wyrażenia zgody na przetwarzanie przez ten podmiot Państwa danych osobowych jako gość. Proszę także zapoznać się z informacjami Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A dotyczącymi zachowania prywatności : https://https://paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL(

Płatność kartą kredytową odbywa się za pośrednictwem współpracującego z nami podmiotu przetwarzającego, tj. BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 35, 48155 Münster, Niemcy. Oświadczenie o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://finance.arvato.com/de/ueber-arvato/datenschutz.html. Numer Państwa karty kredytowej, jej datę ważności i ewentualnie numer CVC należy wpisać do odpowiednich pól na ekranie. Jest to Plug-In. Nie mamy wglądu do tych danych. Nasz zleceniobiorca przekazuje te dane, podobnie jak Państwa dane osobowe, informacje o transakcji oraz inne informacje związane z transakcją do podmiotu realizującego usługi płatnicze. W przypadku płatności (internetowej) kartą MasterCard lub Visa dane dotyczące Państwa karty kredytowej (MasterCard, VISA, numer karty, cyfra kontrolna i termin ważności) są w BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy pobierane, przechowywane i udostępniane tylko podmiotom uczestniczącym w procesie płatności, np.:

 • MasterCard, Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia,
 • w przypadku karty VISA bank wystawiający Państwa kartę.
W ramach transakcji płatniczej dokonywanej za pośrednictwem karty MasterCard dane te są poza tym przekazywane ewentualnie bankowi, który wystawił Państwa kartę.

W celu skorzystania z usług Przelewy24 (PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) do realizacji płatności wymagane jest posiadanie konta w banku uczestniczącym w procesie Przelewy24. Jeżeli na zakończenie procesu składania zamówienia wybiorą Państwo formę płatności Przelewy24, nastąpi przekierowanie do systemu Przelewy24. Tam należy wybrać swój bank, po czym nastąpi przekierowanie na stronę wybranego banku, gdzie w celu uruchomienia płatności trzeba wprowadzić swój numer PIN i TAN. Po zakończeniu transakcji nastąpi powrót do naszej strony internetowej. Po pozytywnym zakończeniu transakcji kupna otrzymają Państwo potwierdzenie. Zwracamy uwagę, że banki pracują w różnych godzinach, w związku z czym realizacja procesu płatności, a tym samym dostawa może się w indywidualnych przypadkach wydłużyć. Proces zamówienia, niezależnie od godzin pracy danego banku, zostaje zakończony po potwierdzeniu płatności. Państwa dane dostępu do bankowości internetowej, takie jak numer PIN i TAN, nigdy nie są dostępne dla nas lub dla podmiotów trzecich. Więcej informacji dotyczących serwisu Przelewy24 znajdują się na stronie http://www.przelewy24.pl.

W przypadku płatności za pobraniem zbieramy również Państwa dane bankowe (IBAN), aby w przypadku zwrotu towaru zwrócić cenę zakupu, którą Państwo zapłacili. Państwa numer IBAN przekazujemy zewnętrznemu dostawcy usług w celu weryfikacji. Państwa dane nie będą przechowywane przez dostawcę usług. Państwa IBAN przechowujemy do upływu przysługującego Państwu okresu odstąpienia od umowy (z reguły dwa tygodnie od daty dostawy). W przypadku zwrotu, Państwa numer IBAN przekazujemy naszemu dostawcy usług w zakresie zarządzania dłużnikami w celu dokonania zwrotu zapłaconej przez Państwa ceny zakupu. Wszyscy dostawcy usług, którym udzielamy zleceń są jako podmioty przetwarzające zgodnie z art. 28 RODO zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Jeżeli zostaniemy włączeni w proces przepływu danych, przy każdej transmisji stosujemy metodę kodowania Secure Socket Layer (SSL) – bardzo wysoki standard bezpieczeństwa w Internecie. Po wprowadzeniu Państwa danych w ramach płatności i kliknięciu na pole „zatwierdź” dane zostają przesłane w formie zakodowanej. Dzięki temu nie są one narażone na dostęp z zewnątrz.

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane. W przypadku wykonania umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy zachodzi to w momencie, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji umowy. Na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów możemy być bowiem zobowiązani do przechowywania danych także po ustaniu umowy (np. w celach podatkowych). Obowiązujące terminy przechowywania danych należy ustalić indywidualnie dla konkretnych umów i stron umowy.

Zarządzanie należnościami

Państwa dane osobowe przekazujemy także do naszego zleceniobiorcy BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 35, 48155 Münster, Niemcy, który je przetwarza wyłącznie na nasze zlecenie w celach zarządzania należnościami i dłużnikami. Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

Ocena oferentów i produktów

Do oceny oferentów i produktów przez naszych klientów i dla potrzeb naszego własnego systemu zarządzania jakości umieściliśmy na naszych stronach internetowych oprogramowanie ewaluacyjne firmy Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759 („Bazaarvoice”). Za pośrednictwem programu Bazaarvoice po dokonaniu zakupu mogą Państwo ocenić kontakt z nami. Po zrealizowaniu Państwa zamówienia prześlemy e-mailem informację, w której poprosimy o ocenę, wraz z załączeniem linku do odpowiedniej formatki. Ocena jest oczywiście dobrowolna i nie muszą Państwa podawać swojego nazwiska. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo podać nam swoje nazwisko, zostanie ono upublicznione wraz z oceną.

Poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko w zakładce z ocenami produktów oraz poprzez kliknięcie przycisku potwierdzającego „Potwierdź ocenę” zawartego w e-mailu dot. Pańskiej oceny, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych firmie Bazaarvoice (art. 6 ust. 1 lit. f niemieckiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie tych danych, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody.

Mogą Państwo także zignorować prośbę o dokonanie oceny. Państwa ocena umożliwi nam jednak poprawę naszej oferty – z korzyścią dla Państwa, jak i dla naszych pozostałych klientów. Firma Bazaarvoice przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe także w USA i zaakceptowała zasady dot. zachowania prywatności określone w porozumieniu UE-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Jeżeli chcą Państwo dokonać oceny firmy Bazaarvoice, muszą Państwo podać swój adres e-mailowy, aby umożliwić nam kontakt z Państwem w sprawie tej oceny. Adres e-mail nie będzie upubliczniany razem z Państwa oceną. W ten sposób możemy na przykład indywidualnie podejść do przekazanych przez Państwa krytycznych uwag, odpowiedzieć na pytanie lub udzielić innej pomocy. W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać usunięcia przekazanej oceny. W tym celu proszę się skontaktować bezpośrednio z naszym serwisem obsługi klienta pod adresem service@peek-cloppenburg.pl wenden.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach reklamy i badania rynku

Państwa dane osobowe wykorzystujemy do celów reklamy i badania rynków w następujący sposób:

 • Odnotowujemy fakt otwarcia przez Państwa naszych maili, kliknięcia na otrzymane linki lub wysłania formularza internetowego po kliknięciu na link i przechowujemy te informacje na Państwa profilu.
 • Odnotowujemy fakt polecania przez Państwa naszych informacji przy pomocy zainstalowanych u nas funkcji rekomendowania drogą mailową lub w sieciach społecznościowych i ewentualnie przechowujemy na Państwa profilu informacje o tym, w jakich sieciach mediów społecznościowych nasze informacje były rekomendowane oraz fakt korzystania przez osoby trzecie. Dane osobowe osób trzecich nie są w żądnych wypadku przechowywane bez ich zgody.
 • Jeżeli otwierają Państwo zdjęcia załączone do maili lub klikają na linki, odnotowujemy rodzaj zastosowanego urządzenia końcowego i przechowujemy tę informację w Państwa profilu.
 • Jeżeli otwierają Państwo naszą ofertę internetową za pośrednictwem linka umieszczonego w naszej wiadomości, informację o złożonej przez Państwa wizycie na stronie internetowej włączamy do Państwa profilu. Obejmuje to również informację o historii zakupów.
 • Jeżeli otwierają państwo zdjęcia załączone do maili lub klikają na linki, ustalamy na podstawie przyporządkowania Państwa adresu IP, z jakiego miejsca zdjęcia zostały otwarte i informację tę przechowujemy w Państwa profilu.
Podstawę prawną stanowi nasz uzasadniony interes w postaci optymalizacji naszych produktów reklamowych i naszej prezentacji w Internecie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa prawa jako użytkownika

Poniżej prezentujemy w skrócie prawa przysługujące Państwu na podstawie RODO i [niemieckiej] federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 7 ust. 3 RODO
Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy kierować do:

service@peek-cloppenburg.pl

lub pocztą na adres:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Kundenservice
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf.


 • Prawo do informacji – art. 15 RODO
Mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje o dotyczących Państwa danych osobowych i okolicznościach ich przetwarzania, takich jak cel, w którym Państwa dane są przetwarzane lub okres ich przechowywania.
 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
Mają Państwo prawo do sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO
Mogą Państwo generalnie wystąpić z żądaniem, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte, jeżeli dane te nie są już prawnie wymagane lub nie mogą być już przetwarzane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
Mogą Państwo zażądać przerwania dalszego przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, między innymi w przypadku, gdy Państwa dane nie mogą być jeszcze usunięte ze względu na istnienie nadrzędnych obowiązków w zakresie okresu ich przechowywania.
 • Obowiązek powiadomienia – art. 19 RODO
Wszystkich odbiorców, którym Państwa dane zostały ujawnione, musimy powiadomić o skorygowaniu lub usunięciu Państwa danych lub o ograniczeniu ich przetwarzania. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na Państwa życzenie przekażemy Państwu informację o tych odbiorcach.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO
Mają Państwo prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli dane te przetwarzamy w celach reklamy bezpośredniej, mogą zgłosić Państwo wobec tego sprzeciw. Sprzeciw może być także wniesiony wobec profilowania, jeżeli jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu Państwa dane nie będą już w tych celach przetwarzane.
 • Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wobec ich przetwarzania mogą Państwo wnieść sprzeciw, o ile istnieją uzasadnione przyczyny wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to także profilowania na podstawie tego postanowienia.
 • Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO
Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu, jeżeli wywołuje ona wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób stawia Państwa w niekorzystnej sytuacji.
Decyzja opierająca się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jest dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach, kiedy Państwo (i) wyrazili na to wyraźną zgodę lub (ii) konieczna jest decyzja o zawarciu lub wykonaniu umowy między Państwem a nami lub (iii) jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych i przepisy te przewidują stosowne środki do zachowania Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów.
W przypadkach (i) i (ii) podejmujemy stosowne środki w celu zachowania Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów. Do środków tych należy umożliwienie Państwu wyrażenia swojego stanowiska, zaskarżenia decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i zażądania, aby jeden z naszych pracowników zajął się osobiście daną sprawą.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza RODO.