Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Stand: Wrzesień 2020

Uwagi ogólne

Administratorem w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
Niemcy
e-mail: [email protected]
(zwana poniżej "my")

Jesteśmy członkiem grupy kapitałowej Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, HRA 6862 (zwanej poniżej „Grupą P&C“). Zwracamy uwagę, że istnieją dwa niezależne przedsiębiorstwa Peek & Cloppenburg z siedzibą odpowiednio w Düsseldorfie i w Hamburgu. W przypadku, gdy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odwołuje się do Peek & Cloppenburg, mowa jest o spółce Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie, której sklepy są wymienione tutaj.

Nasi inspektorzy ochrony danych dostępni są pod:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
Niemcy
e-mail: [email protected]

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu udostępnienia sprawnie funkcjonującej i zapewniającej komfort obsługi strony internetowej. Pragniemy zapewnić Państwu możliwość korzystania z naszych informacji i ofert za pośrednictwem niniejszych stron internetowych. Ponadto Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie i wyłącznie, gdy jest to prawnie dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

Oświadczenie o ochronie prywatności spółki Fashion ID GmbH & Co. KG można w każdej chwili pobrać tutaj jako dokument PDF lub otworzyć stronę pod adresem URL https://www.peek-cloppenburg.pl/polityka-prywatnosci/ i zapisać lub wydrukować.

Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

Każdorazowo przy otwieraniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje dotyczące Państwa systemu komputerowego. Dane te są przechowywane w plikach dziennika (log file) naszego systemu. Nie przechowujemy wymienionych powyżej danych razem z innymi danymi osobowymi. Przy tym pobierane są następujące dane:

 • informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
 • informacja o języku używanym przez Państwa przeglądarkę
  1. ustawienia dotyczące kraju
 • Państwa system operacyjny
 • Państwa adres IP
 • data i godzina dostępu
 • strony internetowe, z których Państwa system wchodzi na naszą stronę internetową
 • strony internetowe otwierane przez Państwa system za pośrednictwem naszej strony internetowej

Nasz system musi przetwarzać wymienione powyżej dane w celu zapewnienia funkcjonalności i udostępnienia strony internetowej. Przetwarzanie powyższych danych umożliwia nam ponadto zaprezentowanie naszej strony w preferowanym przez Państwa języku. Z danych tych korzystamy także w celu optymalizacji naszej strony internetowej i zabezpieczenia naszego systemu informatycznego. W tym zakresie dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Podstawę prawną przetwarzania tych danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych (dalej „RODO”) w związku z naszym uzasadnionym interesem, którym jest udostępnianie Państwu sprawnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej.

Dane będą przetwarzane, a w szczególności przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla osiągnięcia wymienionego powyżej celu. Dane niezbędne do udostępnienia strony internetowej przestają być niezbędne w momencie zakończenia danej sesji. Państwa dane są wówczas automatycznie usuwane. W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika następuje to z reguły najpóźniej po upływie czternastu dni. Jeżeli jednak wymienione powyżej dane będą nadal przechowywane, Państwa adres IP zostanie w takim przypadku usunięty lub zmieniony, tak aby nie można już było przyporządkować adresu, z którego pobierana została strona internetowa. Pobranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie niezbędne do prowadzenia strony internetowej.

W celu poprawy obsługi strony internetowej i zwiększenia komfortu jej użytkowania przez odwiedzających, prowadzimy także bez wyraźnej zgody, w dopuszczalnym prawnie zakresie dalsze analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej, stosując wyłącznie dane zanonimizowane, które nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnej osoby.

Pliki cookie – informacje ogólne

Na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane pliki cookie („ciasteczka”). Są to dane tekstowe przechowywane w Państwa przeglądarce lub przez Państwa przeglądarkę w Państwa systemie komputerowym. Podczas otwierania naszej strony internetowej w Państwa systemie może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualną sekwencję znaków, dzięki której Państwa przeglądarka może być zidentyfikowana przy kolejnym otwieraniu naszej strony internetowej. Znaki te są przechowywane na Państwa komputerze, który przesyła dane na naszą stronę. Przechowywane pliki cookie mogą w każdym momencie zostać usunięte. Proces ich usuwania może także następować automatycznie poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki. W poniższych rozdziałach: „Pliki cookie wymagane ze względów technicznych” (4), „Pliki cookie do analizy sposobu poruszania się w sieci” (5), „Pliki cookie wykorzystywane do celów marketingowych” (6) i „Pliki cookie mediów społecznościowych” (7) informujemy szczegółowo, jakie rodzaje plików cookie są przez nas stosowane i dane przetwarzane w tych przypadkach.

Z wyjątkiem plików cookie niezbędnych ze względów technicznych, dane osobowe są przetwarzane w naszych plikach cookie wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnie zgody. Przy pierwszym otwarciu naszej strony internetowej można wyrazić zgodę na wykorzystywanie wszystkich plików cookie: „plików cookie do celów analitycznych” (5), „plików cookie przeznaczonych do celów marketingowych” (6) i „plików cookie mediów społecznościowych” (7), klikając na pole „zgoda”, lub można zmienić swoje ustawienia plików cookie, klikając na pole „ustawienia”. Klikając na odpowiednie pole, mogą Państwo wybrać, które pliki cookie mają być aktywne (niebieski = aktywny; szary = nieaktywny). Aktywowanie plików cookie jest dobrowolne. Z naszej strony internetowej można w pełnym zakresie korzystać także bez aktywnych plików cookie. Aktywację wybranych plików cookie (wyrażoną zgodę) można w każdym momencie odwołać lub zmienić, wchodząc ponownie na „Preferencje dotyczące plików cookie” poprzez kliknięcie na następujące pole:

W celu dezaktywacji poszczególnych rodzajów plików cookie (5-7) można kliknąć na link do dezaktywacji plików cookie znajdujący się bezpośrednio pod informacją o danym rodzaju plików cookie.

O ile w poniższych wyjaśnieniach nie podano odmiennych terminów usuwania danych (w szczególności 4), obowiązują, niezależnie od rodzaju i celu stosowanych plików cookie, następujące postanowienia dotyczące okresu przechowywania: Pliki cookie nie podlegają stałym terminom usuwania. Stosujemy je na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (5-7) aż do jej odwołania (na przykład poprzez automatyczne usunięcie na Państwa życzenie plików cookie przez Państwa przeglądarkę).

Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych

Niektóre funkcje naszej strony internetowej wymagają rozpoznania przeglądarki także po przejściu na inną stronę. Zapewnienie tej funkcji byłoby niemożliwe bez zastosowania plików cookie. Są przy tym przetwarzane następujące dane:

 • Wprowadzone hasła wyszukiwania
 • Ostatnio oglądana kategoria główna (Kobiety / Mężczyźni / Dzieci)
 • Ostatnio oglądane produkty
 • W przypadku rezerwacji w sklepie - ostatnio wybrany sklep

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików cookie niezbędne ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz nasz uzasadniony interes polegający na udostępnianiu Państwu sprawnego i przyjaznego dla użytkownika sklepu internetowego. Dane zbierane przez pliki cookie niezbędne ze względów technicznych nie są wykorzystywane do sporządzania profili użytkowników. Są one przetwarzane i w szczególności przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia wskazanego powyżej celu. Z reguły pliki cookie niezbędne ze względów technicznych są przechowywane do zakończenia wizyty na naszej stronie internetowej. W zależności od rodzaju Państwa przeglądarki, w ustawieniach domyślnych można aktywować funkcję odtwarzania odwiedzanej wcześniej strony, a w takim przypadku pliki cookie dotyczące sesji mogą być przechowywane w nieskończoność. Oczywiście można we własnym zakresie dokonać zmiany takiego ustawienia domyślnego swojej przeglądarki. W przypadku generalnej dezaktywacji plików cookie dla naszej strony internetowej (np. poprzez dokonanie odpowiedniego ustawienia przeglądarki) nie będą na niej umieszczane także pliki cookie niezbędne ze względów technicznych, w wyniku czego może się okazać, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie, np. nasza strona nie rozpozna Państwa przeglądarki i pewne treści nie zostaną pobrane lub pewne dane (np. z formatki do wprowadzania danych) zostaną utracone.

Pliki cookie do analizy analizy sposobu poruszania się w sieci

Na naszej stronie stosujemy także pliki cookie umożliwiające analizę sposobu poruszania się przez Państwa w sieci.

Pliki cookie przeznaczone do analizy służą nam do poprawy jakości naszej strony internetowej i oferowanych na niej treści. Pliki cookie wykorzystwane do analizy dostarczają nam informacji o sposobie korzystania ze strony i na tej podstawie możemy stale doskonalić naszą ofertę. Zbieranie i przetwarzanie danych do celów analizy sposobu korzystania ze strony internetowej odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dalsze informacje na temat Państwa zgody dotyczącej plików cookie znajdują się powyżej w punkcie 3.2.

5.3.1 Do analizy sposobu zachowania się w sieci wykorzystujemy tak zwane pliki cookie zewnętrznych dostawców. W niniejszym rozdziale informujemy, które dane są w związku z tym przez nas przetwarzane i do których zewnętrznych dostawców je przekazujemy.

5.3.2 Adjust

Dostawca zewnętrzniy Adjust GmbH, Saarbrücker St5r. 37a, 10405 Berlin, Deutschland
Cel przetwarzania Analiza zachowań osób odwiedzających aplikację w celu ulepszenia naszej aplikacji oraz oferty.
Przetwarzane dane Zanonimizowany adres IP, identyfikatory urządzeń wraz z identyfikatorami reklam, nagłówek HTTP, agent użytkownika, wersja aplikacji.
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Adjust Inc., 500 Montgomery Street, Suite A, San Francisco, California 94111, USA
Okres przechowywania Dane pseudonimizowane są zapisywane na czas trwania stosunku umownego między firmą Peek & Cloppenburg a firmą Adjust. Niekodowane dane logowania są przechowywane maksymalnie przez 28 dni.
Link do dezaktywacji tutaj

5.3.1 Google Analytics

Dostawca zewnętrzniy Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Cel przetwarzania Analiza sposobu poruszania się w sieci przez odwiedzających w celu doskonalenia naszej strony i oferty
Przetwarzane dane Anonimizowany adres IP, numer klienta, kod pocztowy, miejscowość, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, okres dokonywania zamówienia, status klienta), adres e-mail, ID pliku cookie, informacje o przeglądarce (ustawienia krajowe, wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i przeglądarki, typ urządzenia, aplikacja przeglądarki), informacje dotyczące stron internetowych/ogłoszeń odwiedzanych przez Państwa poprzednio.
Przekazywanie danych do kraju trzeciego Google przetwarza dane zasadniczo na terytorium Unii Europejskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest w pełnej wersji przesyłany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Kwestię przekazywania danych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej, tak zwana "Privacy Shield" (Tarcza Prywatności). Firma Google przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).
Okres przechowywania 26 miesięcy
Link do dezaktywacji tutaj

Pliki cookie wykorzystywane do celów marketingowych

Plik cookie (także pochodzące od dostawców zewnętrznych) stosujemy w celu uzyskania szerszych informacji o sposobie poruszania się przez Państwa w sieci i umieszczania reklamy naszych produktów zgodnie z Państwa zainteresowaniami. Zbieranie i przetwarzanie danych w tym celu odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dalsze informacje na temat Państwa zgody dotyczącej plików cookie znajdują się powyżej w punkcie 3.2.

6.2 W niniejszym rozdziale informujemy, które dane są w związku z tym przez nas przetwarzane i do których zewnętrznych dostawców je przekazujemy.

6.2.1 Awin

Dostawca zewnętrzny AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin
Cel przetwarzania Umieszczanie reklamy naszych produktów na stronach internetowych podmiotów trzecich oraz w aplikacjach na podstawie sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. AWIN otrzymuje prowizję od efektu, jeżeli dokonają Państwo zakupu na naszej stronie internetowej.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową; okres przebywania na stronie, pobierane produkty; godziny pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, wartość koszyka towarów
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.2 Bing Ads

Dostawca zewnętrzny Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA
Cel przetwarzania Wyświetlanie reklam wyszukiwarki na Bing po pobraniu naszej strony internetowej. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową; okres przebywania na stronie, pobierane produkty; godziny pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, wartość koszyka towarów
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Microsoft Corporation
Kwestię przekazywania danych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej, tak zwana "Privacy Shield" (Tarcza Prywatności). Firma Microsoft przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.3 Criteo

Dostawca zewnętrzny Criteo SA 32 rue blanche, 75009 Paris, Frankreich (zwana dalej Criteo),
Cel przetwarzania Wyświetlanie spersonalizowanych reklam na ekranie na podstawie sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Reklamy wyświetlane się na stronach internetowych osób trzecich i na innych urządzeniach końcowych (Cross Device Tracking). Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane ID pliku cookie urządzenia końcowego, dane dotyczące urządzenia (język, wersja, ustawienia systemu), informacje o stronach internetowych i/lub ogłoszeniach odwiedzanych przez Państwa poprzednio, dane dotyczące przeglądarki (data, godzina, URL, nazwa); informacje dotyczące interakcji z reklamami (liczba wyświetleń, klikanie)
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Criteo SA
Kwestię przekazywania danych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej, tak zwana "Privacy Shield" (Tarcza Prywatności). Firma Criteo USA przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).

Szwajcaria Criteo SA
Kwestię przekazywania danych do Szwajcarii reguluje decyzja Komisji Europejskiej dostępna pod następującym linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0518
Okres przechowywania 13 miesięcy
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.4 Google Ads

Dostawca zewnętrzny Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia
Cel przetwarzania Zbieranie danych osobowych dla potrzeb analizy sposobu zachowania klienta na stronie internetowej. Celem jest spersonalizowane wyświetlanie reklamy związanej z wyszukiwaniem w Google. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową, okres przebywania na stronie, pobierane produkty, godziny pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, czas trwania składania zamówienia, status klienta)
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Google przetwarza dane zasadniczo na terytorium Unii Europejskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest w pełnej wersji przesyłany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Kwestię przekazywania danych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej, tak zwana "Privacy Shield" (Tarcza Prywatności). Firma Google Irland przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.5 Kenshoo

Dostawca zewnętrzny Kenshoo Ltd., Oskar-Von-Miller-Ring 20 80333 Monachium;
Cel przetwarzania Zbieranie danych osobowych dla potrzeb analizy sposobu zachowania klienta na stronie internetowej. Celem jest zarządzanie ofertami pod kątem marketingu w przeglądarce w Google i na Bing. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na naszą stronę internetową, okres przebywania na stronie, przeglądane produkty, godziny pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, wartość koszyka towarów
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Kenshoo Ltd.
Kwestię przekazywania danych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej, tak zwana "Privacy Shield" (Tarcza Prywatności). Firma Kenshoo Ltd. przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).

Izrael Kenshoo Ltd.
Kwestię przekazywania danych do Izraela reguluje decyzja Komisji Europejskiej dostępna pod następującym linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061
Okres przechowywania 90 dni
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.6 Prudsys

Dostawca zewnętrzny Prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz
Cel przetwarzania Spersonalizowane rekomendacje produktów na stronie internetowej na podstawie sposobu zachowania na stronie (przeglądane produkty) i danych dotyczących poprzednich transakcji zawieranych na stronie.
Przetwarzane dane ID urządzenia, zahaszowany adres e-mail, historia klienta (zakupione artykuły), okres przebywania na stronie internetowej, pobierane produkty
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

6.2.7 Tealium Audience Stream

Dostawca zewnętrzny Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121
Cel przetwarzania Podział użytkowników na segmenty według sposobu zachowania i zainteresowania na podstawie danych dotyczących sesji w połączeniu z danymi offline w celu odpowiedniego dobrania kampanii retargetingowych i mailowych ukierunkowanych na ponowne odwiedzenie przez Państwa naszej strony internetowej. Na podstawie przeglądanych, umieszczonych w koszyku towarów lub zakupionych produktów realizowane są spersonalizowane reklamy w formie kampanii retargetingowych prowadzonych za pośrednictwem stron internetowych dostawców zewnętrznych lub są wysyłane spersonalizowane maile.
Przetwarzane dane Zanonimizowany adres IP, numer klienta, kod pocztowy, miejscowość, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, okres dokonywania zamówienia, status klienta), zahaszowany adres e-mail, informacje o przeglądarce (ustawienia krajowe, wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i przeglądarki, typ urządzenia, aplikacje przeglądarki)
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Tealium Inc.
Kwestię przekazywania danych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej, tak zwana "Privacy Shield" (Tarcza Prywatności). Firma Tealium przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).
Okres przechowywania 1 rok

6.2.8 RTB House

Dostawca zewnętrzny RTB House SA, ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa; Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia
Cel przetwarzania Wyświetlanie spersonalizowanej reklamy na ekranie. Personalizacja dokonywana jest na podstawie sposobu korzystania ze strony internetowej. Reklamy wyświetlane są na stronach internetowych osób trzecich i na innych urządzeniach końcowych (Cross Device Tracking).
Przetwarzane dane ID pliku cookie, dane dotyczące poruszania się po stronie internetowej/aplikacji lub przeglądarce oraz informacje o urządzeniach (ustawienia krajowe, wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i przeglądarki, typ urządzenia, aplikacje przeglądarki), znacznik czasu
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Kwestię przekazywania danych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej, tak zwana "Privacy Shield" (Tarcza Prywatności). Firma Google przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).
Okres przechowywania 6 miesięcy
Link do dezaktywacji tutaj

Pliki cookie mediów społecznościowych

Stosujemy pliki cookie mediów społecznościowych w celu wyświetlania w mediach społecznościowych spersonalizowanych reklam naszych produktów odpowiadających Państwa zainteresowaniom. Zbieranie i przetwarzanie danych w tym celu odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 litera a RODO. Więcej informacji na temat Państwa zgody dotyczącej plików cookie znajduje się powyżej w punkcie 3.2.

W niniejszym rozdziale przedstawiamy zarys, które dane są w związku z tym przez nas przetwarzane i do których zewnętrznych dostawców je przekazujemy.

7.2.1 Facebook

Dostawca zewnętrzny Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Cel przetwarzania Zbieranie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia analizy sposobu zachowania klienta na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie spersonalizowanych ogłoszeń w mediach społecznościowych na Facebooku. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową; okres przebywania na stronie, przeglądane produkty, godziny pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, godzina zamówienia)
Przekazywanie danych do kraju trzeciego Dane przetwarzane przez Facebook mogą być ewentualnie przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, w szczególności do firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Kwestię przekazywania danych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej, tak zwana "Privacy Shield" (Tarcza Prywatności). Firma Facebook przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

7.2.2 Instagram

Dostawca zewnętrzny Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Cel przetwarzania Zbieranie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia analizy sposobu zachowania klienta na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie spersonalizowanych ogłoszeń w mediach społecznościowych na Facebooku. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową; okres przebywania na stronie, przeglądane produkty, godziny pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, godzina zamówienia)
Przekazywanie danych do kraju trzeciego Dane przetwarzane przez Facebook mogą być ewentualnie przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, w szczególności do firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
Kwestię przekazywania danych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej, tak zwana "Privacy Shield" (Tarcza Prywatności). Firma Facebook przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

7.2.3 Pinterest

Dostawca zewnętrzny Pinterest Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA
Cel przetwarzania Zbieranie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia analizy sposobu zachowania klienta na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie spersonalizowanych ogłoszeń mediów społecznościowych w aplikacji pinterest. Dodatkowo śledzenie danych osobowych służy do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
Przetwarzane dane Adres IP, dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (informacje o ogłoszeniach, za pośrednictwem których dotarli Państwo na stronę internetową; okres przebywania na stronie, przeglądane produkty, godziny pobierania strony internetowej, ustawienia przeglądarki i ekranu), kod pocztowy, dane dotyczące urządzenia, urządzenie końcowe, dane dotyczące zamówienia (ID zamówienia, wartość koszyka towarów, ID produktu, godzina zamówienia)
Przekazywanie danych do kraju trzeciego USA: Pinterest Inc.
Kwestię przekazywania danych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej, tak zwana "Privacy Shield" (Tarcza Prywatności). Firma Facebook przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).
Okres przechowywania 30 dni
Link do dezaktywacji tutaj

Wtyczki do mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych stosowane są tak zwane wtyczki do mediów społecznościowych (social plugins) następujących mediów społecznościowych (zwanych poniżej „mediami społecznościowymi”):

 • Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

W celu zapewnienia możliwie jak najlepszej ochrony Państwa danych, firma Fashion ID GmbH & Co. KG stosuje rozwiązania techniczne, które gwarantują, że transfer danych do danego operatora portalu społecznościowego za pośrednictwem wtyczek do mediów społecznościowych nie będzie możliwy bez wcześniejszego aktywowania przez Państwa wtyczek do mediów społecznościowych.

Status początkowy naszych stron internetowych obejmuje zintegrowane nieaktywne wtyczki do mediów społecznościowych, które bez odpowiedniej aktywacji nie pozwalają na połączenie z serwerami Facebooka lub innych operatorów portali społecznościowych. Aktywując nieaktywne wtyczki do portali społecznościowych poprzez kliknięcie na pole „Aktywuj Social Media”, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie wymienionych poniżej danych do sieci społecznościowych. Po aktywacji wtyczki do mediów społecznościowych generują połączenie z danym portalem społecznościowym. Klikając ponownie, można przekazać rekomendację w ramach danego portalu społecznościowego. Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są już Państwo zalogowani na jednym z portali społecznościowych, wówczas może się już nie pojawić kolejne pytanie o logowanie. Kliknięcie na pole „Aktywuj Social Media” jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przekazanie określonych poniżej danych do danego operatora portalu społecznościowego.

Zgoda ta może być w każdym momencie odwołana poprzez kliknięcie na pole „Dezaktywuj Social Media”.

W momencie aktywowania domyślnie nieaktywnych wtyczek do mediów społecznościowych nawiązane zostaje połączenie z serwerami portali społecznościowych. Każda wtyczka do mediów społecznościowych przekazuje wówczas dane do odpowiedniego portalu społecznościowego. Nie mamy wpływu na zakres danych pobieranych przez dany portal społecznościowy za pośrednictwem wtyczki do mediów społecznościowych. Według naszej wiedzy, portale społecznościowe otrzymują informacje o tym, które z naszych stron internetowych były przez Państwa aktualnie i poprzednio otwierane. Każda aktywna wtyczka do mediów społecznościowych umieszcza przy każdym kliknięciu na daną stronę internetową jednoznacznie oznaczony plik cookie. W ten sposób portal społecznościowy uzyskuje możliwość sporządzenia profilu sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Nie można wykluczyć, że profil taki zostanie Państwu przyporządkowany także przy pierwszej rejestracji do portalu społecznościowego.

Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są już Państwo zalogowani na jakimś portalu społecznościowym, jego operator może w momencie aktywacji nieaktywnej domyślnie wtyczki do danych mediów społecznościowych ewentualnie przyporządkować tę wizytę do Państwa osobistego konta. W przypadku korzystania z funkcji wtyczek do mediów społecznościowych (np. funkcja „lubię to”, umieszczanie komentarzy lub „tweedów”) odpowiednia informacja zostaje przekazana przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do danego portalu społecznościowego i tam będzie zapisana. Powyższe dotyczy także otwierania strony internetowej jednego z operatorów mediów społecznościowych poprzez kliknięcie na odpowiednie pole.

Nawet jeżeli nie są Państwo członkiem sieci społecznościowej, istnieje możliwość, że po aktywacji wtyczek do mediów społecznościowych portale społecznościowe otrzymają i będą przechowywać Państwa adres internetowy i informacje o wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce oraz o Państwa systemie operacyjnym. Zakres i cel zbierania oraz przetwarzania i wykorzystywania danych przez portale społecznościowe oraz informacje dotyczące praw i możliwości ustawień w celu zapewnienia ochrony swojej sfery prywatnej dostępne są w informacjach o ochronie danych osobowych udostępnianych przez daną sieć społecznościową. Informacje te można pobrać pod następującymi adresami:

W związku z korzystaniem z wtyczek do mediów społecznościowych działamy razem z danym operatorem sieci społecznościowej jako tak zwani współadministratorzy (art. 26 RODO). Zawarta przez nas z firmą Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, umowa o współodpowiedzialności dostępna jest w każdej chwili pod następującym linkiem: a href="https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum">https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Kontakt z inspektorem danych osobowych firmy Facebook możliwy jest pod adresem: a href="https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970">https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Właściwy organ nadzoru dla firmy Facebook:
Irlandzka Komisja Ochrony Danych Osobowych
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Irlandia
https://www.dataprotection.ie/
Dane przetwarzane przez Facebook mogą być ewentualnie przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, w szczególności do firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Przekazywanie danych do USA jest uregulowane w decyzji "Privacy Shield". Firma Facebook Inc. przystąpiła do "Privacy Shield” i przyjęła określone w niej zasady (dostępne pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).

Jeżeli, będąc członkiem sieci społecznościowej, chcą Państwo ograniczyć zbieranie danych za pośrednictwem naszych stron internetowych i łączenie Państwa danych użytkownika z dotyczącymi Państwa danymi przechowywanymi w portalu społecznościowym, proszę przed wejściem na nasze strony internetowe wylogować się z sieci społecznościowej. W razie potrzeby zachęcamy do stosowania w swojej przeglądarce odpowiednich elementów dodatkowych (np. „blokery Facebooka”). Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za skuteczność takich rozwiązań.

Oprócz wtyczek do mediów społecznościowych, nasze strony internetowe zawierają także zwykłe linki do Facebooka, Google Plus, Instagramu i Twittera. Wymiana danych ze wskazanymi powyżej operatorami mediów społecznościowych następuje po kliknięciu na symbol danego operatora mediów społecznościowych (np. „f“ dla Facebooka, symbol ptaszka dla Twittera). W przypadku kliknięcia na wybrany symbol otwiera się strona danego operatora mediów społecznościowych w oknie pop-up. Można tam opublikować informacje na temat naszych produktów zgodnie z postanowieniami operatora mediów społecznościowych.

Doradztwo online dotyczące rozmiarów

W ramach doradztwa dotyczącego rozmiarów oferujemy częściowo funkcję doradcy rozmiarów online, która towarzyszy Państwu przy wyborze właściwego rozmiaru w procesie składania zamówienia. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia i zaproponowania odpowiedniego rozmiaru dla wybranego przez Państwa artykułu. Korzystanie z funkcji doradcy rozmiarów online jest dobrowolne i następuje na podstawie wrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 litera a RODO). Wyrażoną zgodę można w każdym momencie cofnąć, klikając na pole „Edytuj dane” i dezaktywując funkcję doradcy rozmiarów online.

W ramach doradztwa online dotyczącego rozmiarów przetwarzamy włącznie dane, które zostały nam przez Państwa udostępnione. Mogą to być następujące dane: Płeć, rozmiar, waga, wiek, artykuł lub marka referencyjna, rozmiar biustonosza, typ figury, preferowany styl, preferowane rozmiary w poprzednich zakupach. Po wprowadzeniu tych danych doradca rozmiarów online wylicza szacunkowo metodami statystycznymi odpowiedni rozmiar danego artykułu, uwzględniając ewentualnie anonimizowane dane dotyczące zakupów i zwrotów. W wielu przypadkach mogą też Państwo otrzymać dalsze informacje dotyczące przypuszczalnego fasonu poszukiwanego artykułu. Wymienione powyżej dane są przetwarzane wyłącznie w tym celu, a w szczególności nie są łączone z innymi danymi ani nie podlegają przetwarzaniu w celach marketingowych.

Korzystanie z Państwa karty klienta Peek & Cloppenburg w naszym sklepie internetowym

Składając zamówienia w naszym sklepie internetowym, można dobrowolnie posługiwać się swoją kartą klienta firmy Peek & Cloppenburg sp. z o.o., ul. Marynarska 19 A, “Eureka Park I”, PL-02-674 Warszawa, aby korzystać z określonych przywilejów przysługujących posiadaczowi karty klienta w ramach programu kart klienta P&C.

Klikając na odpowiedni kwadrat przy podawaniu numeru swojej karty klienta wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych dla potrzeb programu kart klienta P&C przez okres obowiązywania zgody. W związku z tym właściwą podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa oświadczenie o wyrażeniu zgody brzmi następująco: „Tak, wyrażam zgodę, aby zebrane w przyszłości dane dotyczące moich zakupów (czyli sposób realizacji płatności, numer klienta, data, przedmiot i wartość moich zakupów) oraz wykorzystania kuponów były w ramach mojego uczestnictwa w programie kart klienta P&C przetwarzane przez spółkę Fashion ID GmbH & Co. KG i jej spółki partnerskie Peek & Cloppenburg sp. z o.o., Warszawa, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf i Fashion ID Loyalty Services GmbH & Co. KG w celu uczestniczenia w promocjach i zaplanowania nowych promocji dostosowanych do moich zainteresowań i potrzeb. Wyrażoną przeze mnie zgodę mogę cofnąć wobec spółki Fashion ID GmbH & Co. KG w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania moich danych dostępne są w oświadczeniu o ochronie prywatności“. Więcej szczegółów dotyczących odwołania zgody znajduje się w punkcie 18.

W przypadku skorzystania przez Państwa ze swojej karty klienta P&C, my oraz nasze spółki partnerskie Peek & Cloppenburg sp. z o.o., ul. Marynarska 19 A, “Eureka Park I”, PL-02-674 Warszawa oraz Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf i Fashion ID Loyalty Services GmbH & Co. KG, obie z siedzibą przy ul. Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Niemcy, będziemy przetwarzać Państwa dane klienta, czyli informacje umieszczone na fakturze (rodzaj płatności, numer klienta, data, przedmiot i wartość Państwa zakupów). Państwa dane klienta będą przetwarzane przez nas i nasze spółki partnerskie w celu wyliczenia przysługującego bonusu rocznego. Ponadto Państwa dane klienta będą przez nas lub przez nasze spółki partnerskie stosowane, wykorzystywane i analizowane dla potrzeb badania rynku (w szczególności do przeprowadzenia analizy Państwa zachowania jako kupujący).

Jeżeli są Państwo zainteresowani także otrzymywaniem reklamy drogą mailową (tzw. Newsletter), konieczne jest jego odrębne zamówienie (punkt 11).

Podmiotom trzecim, które nie są spółkami partnerskimi, dane nie są przekazywane bez otrzymania Państwa uprzedniej zgody lub będą przekazywane jedynie w celu ich przetwarzania na zlecenie, czyli do naszych zleceniobiorców związanych naszymi poleceniami, takich jak biura rachunkowe czy podmioty wysyłające korespondencję listowną.

Newsletter

Istnieje możliwość zarejestrowania się w celu otrzymywania nieodpłatnie naszego Newslettera. W tym celu należy wpisać swoje dane w specjalnej formatce. Dane te zostaną nam przekazane. Przy zgłoszeniu pobierany jest Państwa adres e-mailowy. W momencie wysłania wiadomości e-mailowej zapisane zostaną także następujące dane:

 • Państwa adres IP
 • data i godzina rejestracji.

Przed wysłaniem swoich danych prosimy najpierw o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. My zaś wskazujemy na niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Państwa dane osobowe przetwarzane są za Państwa zgodą. W tym zakresie podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W takim przypadku Państwa zgoda ma brzmi następująco: „Tak, chcę co tydzień otrzymywać e-mailowo Newsletter spółki Fashion ID i jej spółek partnerskich przedsiębiorstwa partnerskie dotyczący produktów i usług Fashion oraz promocji i konkursów z nagrodami. Wyrażoną przeze mnie zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody. Z pozostałymi informacjami zapoznałem się w oświadczeniu o ochronie prywatności.“Po zalogowaniu otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest niezbędne, aby wykluczyć możliwość zalogowania się osób o innym adresie e-mail. Logowania do Newslettera są protokołowane, w celu udokumentowania procesu logowania zgodnie z wymogami prawnymi, które obejmują zapisanie daty i godziny rejestracji oraz potwierdzenia, jak i zapisanie stosowanego przez Państwa adresu IP.

Ponieważ przetwarzanie danych jest konieczne także w celu doręczenia zamówionego Newslettera, zastosowanie znajdują tu art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji Newslettera lub przesłania kolejnych jego wydań. W każdym Newsletterze znajduje się odpowiedni link do formularza rezygnacji z subskrybcji. W ten sposób umożliwiamy także cofnięcie Państwa wcześniejszej zgody na przechowywanie Państwa danych. Zgodę można także cofnąć w dowolnym momencie i bez zachowania wymaganej formy, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.1.

Państwa dane są usuwane od razu, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. Państwa adres e-mailowy jest przechowywany przez okres subskrypcji Newslettera. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera jest możliwa w dowolnym momencie. W celu rezygnacji prosimy skorzystać ze stosownego linka znajdującego się w Newsletterze lub przesłać odpowiednią informację e-mailem na [email protected] Pozostałe dane osobowe zebrane w ramach procesu logowania usuwamy zasadniczo w terminie siedmiu dni od ich zebrania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne w celu wykonania umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, mogą być one usunięte wcześniej wyłącznie wtedy, gdy jest to dopuszczalne w świetle zobowiązań umownych lub ustawowych. Możemy być bowiem na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów zobowiązani do przechowywania danych także po zakończeniu umowy (np. w celach podatkowych). Obowiązujące terminy przechowywania danych należy ustalić indywidualnie dla konkretnych umów i stron umowy.

Formularz kontaktowy i e-mail

Kontakt z nami mogą Państwo nawiązać za pośrednictwem różnych formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej, drogą e-mailową lub telefonicznie.

Dane wprowadzone do specjalnych formatek formularza kontaktowego sklepu internetowego zostaną do nas przesłane i będą przez nas przetwarzane. Są to następujące dane:

 • temat/powód nawiązania kontaktu
 • Państwa nazwisko
 • adres e-mail
 • wiadomość

Dane wprowadzone do specjalnych formatek formularza przewidzianego do kierowania zapytań do Peek & Cloppenburg lub do karty klienta P&C zostaną przesłane do Peek und Cloppenburg i będą przez Peek und Cloppenburg przetwarzane. Są to następujące dane:

 • temat/powód nawiązania kontaktu oraz właściwy sklep
 • nazwisko
 • adres
 • adres e-mailowy
 • data urodzenia
 • 12-cyfrowy numer karty klienta
 • wiadomość

W momencie przesłania Państwa wiadomości przechowywane będą ponadto następujące dane:

 • adres IP
 • data i godzina wysłania

Przetwarzanie pozostałych danych (np. dane dotyczące połączeń, patrz punkt 10.4) w trakcie procesu wysyłania wiadomości ma na celu niedopuszczenie do nieuprawnionego posługiwania się formularzem kontaktowym i zapewnienie bezpieczeństwa technicznego naszych systemów informatycznych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te są usuwane najpóźniej w terminie siedmiu dni.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych w ramach nawiązania kontaktu ze sklepem internetowym (punkt 10.2) stanowi zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż z naszej strony istnieje w tym zakresie uzasadniony interes. Jeżeli nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza lub informacji e-mailowej związane jest z zawarciem umowy, podstawę prawną przetwarzania stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe pochodzące z formatki do wprowadzania danych lub z e-maili do sklepu internetowego (punkt 10.2) przetwarzamy w celu odpowiedzi na zapytanie. Celem przetwarzania tych danych jest także odpowiednie przyporządkowanie kolejnych zapytań kierowanych przez Państwa oraz poprawa jakości naszych odpowiedzi w przypadku kolejnego zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotem nawiązania przez Państwa kontaktu jest problem związany ze złożonym przez Państwa zamówieniem (np. pytania lub uwagi dotyczące dostawy, zwrotów, płatności lub reklamacji), Państwa dane przetwarzamy także w celu zapewnienia stałej kontroli, a w razie potrzeby także poprawy jakości naszych domów wysyłkowych, sklepu internetowego i naszych usługodawców. W związku z tym może się w wyjątkowych sytuacjach zdarzyć, że naszym usługodawcom przekażemy pojedyncze informacje dotyczące Państwa danych (np. numer Państwa przesyłki). Aby przy ponownym kontakcie zapewnić lepsze podejście do Państwa problemu przechowujemy na Państwa koncie klienta także otrzymane od Państwa sygnały zwrotne dotyczące zamówień lub promocji (np. w celu umożliwienia zarządzania bezpłatnymi kuponami). Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

W przypadku nawiązania kontaktu w dowolnym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W tym celu wystarczy przesłać bez wymogu zachowania formy odpowiednią wiadomość zgodnie z danymi kontaktowymi wymienionymi w punkcie 1.1. Wówczas odpowiedź na Państwa zapytanie nie będzie jednak możliwa.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych w ramach nawiązania kontaktu dotyczącego karty klienta P&C lub z Peek & Cloppenburg (punkt 10.3) stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO, ponieważ wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie danych do Peek und Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf. Jeżeli nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza lub informacji e-mailowej związane jest z zawarciem umowy lub uczestnictwem w programie kart klienta, podstawę prawną przetwarzania stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.

Dane osobowe pochodzące z formatki do wprowadzania danych lub maile dotyczące karty klienta P&C lub Peek & Cloppenburg (punkt 10.3) przetwarza Peek & Cloppenburg w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane kontaktowe, które nie odnoszą się do programu karty klienta są usuwane po upływie 6 miesięcy lub najpóźniej po udzieleniu pełnej odpowiedzi na Państwa zapytanie. Ponadto Peek & Cloppenburg przetwarza te dane w ramach programu karty klienta w celu odpowiedniego przyporządkowania kolejnych zapytań kierowanych przez Państwa oraz poprawy jakości naszych odpowiedzi, w przypadku otrzymania od Państwa kolejnego zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Aby przy ponownym kontakcie zapewnić lepsze podejście do Państwa problemu przechowujemy na Państwa koncie klienta także otrzymane od Państwa sygnały zwrotne dotyczące programu karty klienta. Peek & Cloppenburg usunie Państwa dane, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Peek & Cloppenburg KG można w dowolnym momencie odwołać, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody. Odwołanie można przekazać mailem na adres [email protected] lub drogą pocztową do Peek und Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Niemcy.

Jeżeli jednak dane są niezbędne w celu wykonania umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, ich wcześniejsze usunięcie możliwe jest tylko wtedy, gdy zezwalają na to zobowiązania umowne lub ustawowe. Obowiązujące terminy przechowywania danych należy ustalić indywidualnie dla konkretnych umów i stron umowy.

Powierzanie danych usługodawcom

Współpracujemy z firmami usługowymi, które na nasze zlecenie przetwarzają określone dane. Odbywa się to wyłącznie zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem o ochronie danych. W szczególności zgodnie z wymogami art. 28 RODO podpisaliśmy z podmiotami przetwarzającymi dane na nasze zlecenie – o ile jest to prawnie wymagane – umowy o przetwarzanie danych, w których określone są wytyczne dotyczące postępowania z powierzonymi danymi. Poprzez staranny wybór i regularną kontrolę zapewniamy, że podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie podejmują wszelkie środki organizacyjne i techniczne niezbędne do ochrony Państwa danych.

Jeżeli jest to niezbędne do dostarczenia zamówionych przez państwa produktów, powierzamy państwa dane osobowe firmie wysyłkowej, która na nasze zlecenie realizuje dostawę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Firma wysyłkowa wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji dostawy. W celu ułatwienia śledzenia realizowanych do Państwa dostaw mogą też Państwo na zasadzie dobrowolności korzystać ewentualnie z innych usług firm wysyłkowych (np. funkcja śledzenia przesyłki), (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli dane osobowe są przekazywane odbiorcom w państwach trzecich (poza EOG), w celu ochrony Państwa danych osobowych przewidziane są wymagane przepisami prawa odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 45, 46 RODO (w szczególności decyzje UE stwierdzające odpowiedni stopień ochrony oraz stosowanie standardowych klauzul umownych UE). Z przyjemnością udzielimy na Państwa żądanie dalszych informacji na temat przewidzianych stosownych gwarancji.

Badanie wiarygodności i zapobieganie nadużyciu

W celu umożliwienia prawidłowej oceny ryzyk ekonomicznych związanych z umowami kupna-sprzedaży dokonujemy sprawdzenia Państwa adresu dostawy pod kątem możliwości doręczenia. Informację tę uzyskujemy od spółki infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy („infoscore“).

W celu uzyskania tych informacji musi przekazać tej firmie Państwa dane osobowe wraz z adresem dostawy. Podstawę prawną przekazania i przetwarzania Państwa danych stanowi nasz uzasadniony interes, a zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu można wyrazić sprzeciw. W tym celu wystarczy bez wymogu zachowania formy przesłać odpowiednią wiadomość zgodnie z danymi kontaktowymi wymienionymi w punkcie 1.1. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż zachodzą bezwzględnie obowiązujące przyczyny przemawiające za przetwarzaniem, które przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności, lub też przetwarzanie jest dokonywane w celu dochodzenia lub wykonywania praw bądź obrony przez roszczeniami. W przypadku zaprzestania przetwarzania Państwa danych może się okazać, że nie będziemy w stanie dokonać oceny ryzyk ekonomicznych związanych z zawarciem z Państwem umowy i w związku z tym odmówimy zawarcia niektórych umów.

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być one potrzebne do osiągnięcia celu, w którym zostały pobrane. Sytuacja ta zachodzi w momencie podjęcia decyzji o nawiązaniu, wykonaniu lub zakończenia stosunku prawnego.

Niestety zdarzają się sytuacje, w których użytkownik podając fałszywe dane zamawia towary i nie płaci za nie. Tego typu przypadkom nadużycia staramy się przeciwdziałać. Dlatego w celu przeciwdziałania nadużyciom podczas Państwa wizyty w sklepie internetowym przekazujemy za Państwa zgodą Państwa dane osobowe firmie informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Fashion ID przetwarza Państwa dane w celu realizacji umowy, zaś profil Państwa urządzenia jest przetwarzany w celu identyfikacji przypadków nadużycia i zapobieganiu nadużyciom. Wiąże się z tym w szczególności możliwość, że podczas kolejnych wizyt w naszym sklepie internetowym zostaną Państwo rozpoznani w celu automatycznej weryfikacji pod kątem nadużycia naszego sklepu internetowego. Udzieloną zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody. Podczas wizyty w naszym sklepie internetowym zbieramy i przechowujemy w związku z tym następujące dane:

 • Państwa dane dotyczące realizacji umowy (przedmiot umowy, nazwisko, adres do wystawienia faktury i adres dostawy, adres e-mailowy, sposób płatności i rodzaj wysyłki) i
 • profil Państwa urządzenia (czyli informacje o hardware i software Państwa urządzenia końcowego) ustalony na podstawie następujących kategorii danych:
 • danych zbieranych przez nas na podstawie skryptu Java, np. ustawienia językowe Państwa przeglądarki.
 • danych zbieranych przez nas na podstawie flash-software Państwa komputera, np. system operacyjny Państwa urządzenia końcowego.
 • danych zbieranych przez nas za pośrednictwem protokołu TCP/IP na temat Państwa komputera, np. Państwa adres IP.
 • danych zbieranych przez nas na podstawie protokołu http na temat Państwa komputera, np. pliki cookie przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym.
 • danych zbieranych przez nas na podstawie zastosowanych węzłów dostępu na temat Państwa komputera, np. Państwa kod pocztowy.

W przypadku odrzucenia zawarcia umowy zostaną Państwo o tym poinformowani, a na żądanie podamy istotne przyczyny tej decyzji. Wówczas mogą Państwo nam i firmie informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy przedstawić swoje stanowisko.

Serwisy płatności

Jeżeli zawierają Państwo z nami umowy za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, korzystamy z serwisów płatniczych podmiotów trzecich stosownie do wybranej przez Państwa formy płatniczej. Ponieważ płatność jest związana z zawartym z Państwem stosunkiem umownym, podstawę prawną realizacji wszystkich form płatności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli wybiorą Państwo formę przelewu, dane niezbędne do realizacji przelewu zostaną przesłane przez nasz pomiot przetwarzający, tj. BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 35, 48155 Münster, Niemcy, do PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań („Przelewy24“). Przy tym oprócz kwoty rachunku za Państwa zamówienie mogą być przekazywane także dane dotyczące Państwa numeru klienta oraz Państwa nazwiska, adresu dostawy lub adresu wystawienia faktury i adresu e-mailowego.

Jeżeli wybrali Państwo formę płatności za pośrednictwem Paypal , dane zebrane podczas rejestracji oraz informacje o transakcji i inne informacje związane z transakcją, na przykład przesłana lub żądana kwota, kwota zapłacona za produkty lub usługi, informacje handlowe, łącznie z danymi dotyczącymi instrumentów płatniczych zastosowanych do transakcji, informacje o urządzeniach, dane techniczne dotyczące użytkowania i lokalizacji zostaną przekazane do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Wiąże się to z koniecznością posiadania tam konta lub wyrażenia zgody na przetwarzanie przez ten podmiot Państwa danych osobowych jako gość. Proszę także zapoznać się z informacjami Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A dotyczącymi zachowania prywatności: https://paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL(

Płatność kartą kredytową odbywa się za pośrednictwem współpracującego z nami podmiotu przetwarzającego, tj. BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 35, 48155 Münster, Niemcy. Oświadczenie o ochronie prywatności znajduje się na stronie: https://finance.arvato.com/de/ueber-arvato/datenschutz.html. Numer Państwa karty kredytowej, jej datę ważności i ewentualnie numer CVC należy wpisać do odpowiednich pól na ekranie. Jest to Plug-In. Nie mamy wglądu do tych danych. Nasz zleceniobiorca przekazuje te dane, podobnie jak Państwa dane osobowe, informacje o transakcji oraz inne informacje związane z transakcją do podmiotu realizującego usługi płatnicze. W przypadku płatności (internetowej) kartą MasterCard lub Visa dane dotyczące Państwa karty kredytowej (MasterCard, VISA, numer karty, cyfra kontrolna i termin ważności) są w BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy pobierane, przechowywane i udostępniane tylko podmiotom uczestniczącym w procesie płatności, np.:

 • MasterCard, Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia,
 • w przypadku karty VISA bank wystawiający Państwa kartę.

W ramach transakcji płatniczej dokonywanej za pośrednictwem karty MasterCard dane te są poza tym przekazywane ewentualnie bankowi, który wystawił Państwa kartę.

W celu skorzystania z usług Przelewy24 (PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) do realizacji płatności wymagane jest posiadanie konta w banku uczestniczącym w procesie Przelewy24. Jeżeli na zakończenie procesu składania zamówienia wybiorą Państwo formę płatności Przelewy24, nastąpi przekierowanie do systemu Przelewy24. Tam należy wybrać swój bank, po czym nastąpi przekierowanie na stronę wybranego banku, gdzie w celu uruchomienia płatności trzeba wprowadzić swój numer PIN i TAN. Po zakończeniu transakcji nastąpi powrót do naszej strony internetowej. Po pozytywnym zakończeniu transakcji kupna otrzymają Państwo potwierdzenie. Zwracamy uwagę, że banki pracują w różnych godzinach, w związku z czym realizacja procesu płatności, a tym samym dostawa może się w indywidualnych przypadkach wydłużyć. Proces zamówienia, niezależnie od godzin pracy danego banku, zostaje zakończony po potwierdzeniu płatności. Państwa dane dostępu do bankowości internetowej, takie jak numer PIN i TAN, nigdy nie są dostępne dla nas lub dla podmiotów trzecich. Więcej informacji dotyczących serwisu Przelewy24 znajdują się na stronie http://www.przelewy24.pl

W przypadku płatności za pobraniem zbieramy również Państwa dane bankowe (IBAN), aby w przypadku zwrotu towaru zwrócić cenę zakupu, którą Państwo zapłacili. Państwa numer IBAN przekazujemy zewnętrznemu dostawcy usług w celu weryfikacji. Państwa dane nie będą przechowywane przez dostawcę usług. Państwa IBAN przechowujemy do upływu przysługującego Państwu okresu odstąpienia od umowy (z reguły dwa tygodnie od daty dostawy). W przypadku zwrotu, Państwa numer IBAN przekazujemy naszemu dostawcy usług w zakresie zarządzania dłużnikami w celu dokonania zwrotu zapłaconej przez Państwa ceny zakupu. Wszyscy dostawcy usług, którym udzielamy zleceń są jako podmioty przetwarzające zgodnie z art. 28 RODO zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Jeżeli zostaniemy włączeni w proces przepływu danych, przy każdej transmisji stosujemy metodę kodowania Secure Socket Layer (SSL) – bardzo wysoki standard bezpieczeństwa w Internecie. Po wprowadzeniu Państwa danych w ramach płatności i kliknięciu na pole „zatwierdź” dane zostają przesłane w formie zakodowanej. Dzięki temu nie są one narażone na dostęp z zewnątrz.

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane. W przypadku wykonania umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy zachodzi to w momencie, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji umowy. Na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów możemy być bowiem zobowiązani do przechowywania danych także po ustaniu umowy (np. w celach podatkowych). Obowiązujące terminy przechowywania danych należy ustalić indywidualnie dla konkretnych umów i stron umowy.

Zarządzanie należnościami

Państwa dane osobowe przekazujemy także do naszego zleceniobiorcy BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 35, 48155 Münster, Niemcy, który je przetwarza wyłącznie na nasze zlecenie w celach zarządzania należnościami i dłużnikami. Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

Ocena oferentów i produktów

Do oceny oferentów i produktów przez naszych klientów i dla potrzeb naszego własnego systemu zarządzania jakości umieściliśmy na naszych stronach internetowych oprogramowanie ewaluacyjne firmy Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759 („Bazaarvoice”). Za pośrednictwem programu Bazaarvoice po dokonaniu zakupu mogą Państwo ocenić kontakt z nami. Po zrealizowaniu Państwa zamówienia prześlemy e-mailem informację, w której poprosimy o ocenę, wraz z załączeniem linku do odpowiedniej formatki. Ocena jest oczywiście dobrowolna i nie muszą Państwa podawać swojego nazwiska. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo podać nam swoje nazwisko, zostanie ono upublicznione wraz z oceną.

Poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko w zakładce z ocenami produktów oraz poprzez kliknięcie przycisku potwierdzającego „Potwierdź ocenę” zawartego w e-mailu dot. Pańskiej oceny, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych firmie Bazaarvoice (art. 6 ust. 1 lit. f niemieckiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie tych danych, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem zgody.

Mogą Państwo także zignorować prośbę o dokonanie oceny. Państwa ocena umożliwi nam jednak poprawę naszej oferty – z korzyścią dla Państwa, jak i dla naszych pozostałych klientów. Firma Bazaarvoice przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe także w USA i zaakceptowała zasady dot. zachowania prywatności określone w porozumieniu UE-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Jeżeli chcą Państwo dokonać oceny firmy Bazaarvoice, muszą Państwo podać swój adres e-mailowy, aby umożliwić nam kontakt z Państwem w sprawie tej oceny. Adres e-mail nie będzie upubliczniany razem z Państwa oceną. W ten sposób możemy na przykład indywidualnie podejść do przekazanych przez Państwa krytycznych uwag, odpowiedzieć na pytanie lub udzielić innej pomocy. W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać usunięcia przekazanej oceny. W tym celu proszę się skontaktować bezpośrednio z naszym serwisem obsługi klienta pod adresem [email protected] wenden.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach reklamy i badania rynku

Państwa dane osobowe wykorzystujemy do celów reklamy i badania rynków w następujący sposób:

 • Odnotowujemy fakt otwarcia przez Państwa naszych maili, kliknięcia na otrzymane linki lub wysłania formularza internetowego po kliknięciu na link i przechowujemy te informacje na Państwa profilu.
 • Odnotowujemy fakt polecania przez Państwa naszych informacji przy pomocy zainstalowanych u nas funkcji rekomendowania drogą mailową lub w sieciach społecznościowych i ewentualnie przechowujemy na Państwa profilu informacje o tym, w jakich sieciach mediów społecznościowych nasze informacje były rekomendowane oraz fakt korzystania przez osoby trzecie. Dane osobowe osób trzecich nie są w żądnych wypadku przechowywane bez ich zgody.
 • Jeżeli otwierają Państwo zdjęcia załączone do maili lub klikają na linki, odnotowujemy rodzaj zastosowanego urządzenia końcowego i przechowujemy tę informację w Państwa profilu.
 • Jeżeli otwierają Państwo naszą ofertę internetową za pośrednictwem linka umieszczonego w naszej wiadomości, informację o złożonej przez Państwa wizycie na stronie internetowej włączamy do Państwa profilu. Obejmuje to również informację o historii zakupów.
 • Jeżeli otwierają państwo zdjęcia załączone do maili lub klikają na linki, ustalamy na podstawie przyporządkowania Państwa adresu IP, z jakiego miejsca zdjęcia zostały otwarte i informację tę przechowujemy w Państwa profilu.
Podstawę prawną stanowi nasz uzasadniony interes w postaci optymalizacji naszych produktów reklamowych i naszej prezentacji w Internecie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa prawa jako użytkownika

Poniżej prezentujemy w skrócie prawa przysługujące Państwu na podstawie RODO i [niemieckiej] federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 7 ust. 3 RODO
Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy kierować do:

[email protected]

lub pocztą na adres:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Kundenservice
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf.


 • Prawo do informacji – art. 15 RODO
Mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje o dotyczących Państwa danych osobowych i okolicznościach ich przetwarzania, takich jak cel, w którym Państwa dane są przetwarzane lub okres ich przechowywania.
 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
Mają Państwo prawo do sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO
Mogą Państwo generalnie wystąpić z żądaniem, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte, jeżeli dane te nie są już prawnie wymagane lub nie mogą być już przetwarzane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
Mogą Państwo zażądać przerwania dalszego przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, między innymi w przypadku, gdy Państwa dane nie mogą być jeszcze usunięte ze względu na istnienie nadrzędnych obowiązków w zakresie okresu ich przechowywania.
 • Obowiązek powiadomienia – art. 19 RODO
Wszystkich odbiorców, którym Państwa dane zostały ujawnione, musimy powiadomić o skorygowaniu lub usunięciu Państwa danych lub o ograniczeniu ich przetwarzania. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na Państwa życzenie przekażemy Państwu informację o tych odbiorcach.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO
Mają Państwo prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli dane te przetwarzamy w celach reklamy bezpośredniej, mogą zgłosić Państwo wobec tego sprzeciw. Sprzeciw może być także wniesiony wobec profilowania, jeżeli jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu Państwa dane nie będą już w tych celach przetwarzane.
 • Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wobec ich przetwarzania mogą Państwo wnieść sprzeciw, o ile istnieją uzasadnione przyczyny wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to także profilowania na podstawie tego postanowienia.
 • Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO
Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu, jeżeli wywołuje ona wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób stawia Państwa w niekorzystnej sytuacji.
Decyzja opierająca się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jest dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach, kiedy Państwo (i) wyrazili na to wyraźną zgodę lub (ii) konieczna jest decyzja o zawarciu lub wykonaniu umowy między Państwem a nami lub (iii) jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych i przepisy te przewidują stosowne środki do zachowania Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów.
W przypadkach (i) i (ii) podejmujemy stosowne środki w celu zachowania Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów. Do środków tych należy umożliwienie Państwu wyrażenia swojego stanowiska, zaskarżenia decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i zażądania, aby jeden z naszych pracowników zajął się osobiście daną sprawą.
Eine automatisierte Entscheidung ist ausnahmsweise zulässig, wenn Sie entweder (i) vorher Ihre ausdrückliche Einwilligung erklärt haben oder (ii) die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich ist oder (iii) geltende Rechtsvorschriften dies gestatten und diese Vorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten.
In den Fällen (i) und (ii) treffen wir angemessene Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren. Hierzu gehört, dass Sie Ihren Standpunkt erläutern, die automatische Entscheidung anfechten und die persönliche Befassung durch einen unserer Mitarbeiter verlangen können.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza RODO.