INSIDER Program

INSIDER

Program

Warunki uczestnictwa & polityka prywatności

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa i przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zakres obowiązywania i zgłoszenie

Spółka JC New Retail AG, Innere Güterstraße 2, CH-6300 Zug (zwana poniżej „JCNew Retail“ lub „Prowadzącym Program“), prowadzi niniejszy program karty klienta z następującymi partnerami („Partnerzy Programu“):

  • Peek & Cloppenburg Sp.z o.o., ul. Marynarska 19 A, Eureka Park I, PL 02-674 Warszawa („P&C“),
  • Fashion ID GmbH & Co. KG, Berliner Allee 2, D-40212 Düsseldorf („FID“)

FID prowadzi sklep internetowy pod adresem www.peek-cloppenburg.pl.

Warunkiem uczestnictwa w programie karty klienta jest ukończenie 18. roku życia, posiadanie adresu pocztowego na terenie Unii Europejskiej, Rosji lub Szwajcarii, niewykonywanie działalności gospodarczej w ramach uczestnictwa w programie i wyrażenie zgody na niniejsze warunki uczestnictwa bez ograniczeń.

Dane do kontaktu

Pytania dotyczące programu karty klienta lub Państwa karty klienta można kierować do działu obsługi klienta telefonicznie pod numerem: 800216137 (czas pracy działu obsługi: poniedziałek-piątek, godz. 9 – 17, połączenia są bezpłatne ze wszystkich polskich sieci stacjonarnych i komórkowych) lub mailem na adres [email protected].

Utrata karty

Karta klienta pozostaje własnością Prowadzącego Program. Karty nie wolno przenosić na inne osoby, tylko Państwo są uprawnieni do korzystania z niej. O utracie karty klienta należy niezwłocznie powiadomić dział obsługi klienta.

Zakres korzystania

Z karty klienta można korzystać we wszystkich sklepach należących do Partnerów Programu oraz w sklepie internetowym pod adresem www.peek-cloppenburg.pl. W celu skorzystania z karty klienta we wskazanym powyżej sklepie internetowym należy wprowadzić numer karty klienta do swojego konta w sklepie internetowym. W przypadku pytań dotyczących możliwości korzystania z karty klienta proszę o kontakt z działem obsługi klienta.

Status i obrót roczny

Uczestnik programu karty klienta ma zasadniczo status „INSIDER“. Jeżeli w roku kalendarzowym u jednego lub kilku Partnerów Programu dokonają Państwo, korzystając z karty klienta, zakupów o całkowitej wartości minimum 3.000 PLN (łącznie z VAT), z dniem 1 marca kolejnego roku otrzymają Państwo na kolejne 12 miesięcy („rok statusowy“) status „INSIDER GOLD“. Z danym statusem wiążą się różne (zmienne) korzyści. Zastrzegamy sobie możliwość rozszerzenia, ograniczenia lub anulowania korzyści na koniec roku statusowego. Informację o aktualnym statusie można w dowolnym momencie uzyskać w dziale obsługi klienta. Korzyści dostępne są wyłącznie w przypadku przedłożenia karty klienta lub wprowadzenia numeru karty klienta do swojego konta w sklepie internetowym.

Zbieranie punktów INSIDER

Za każde 5 złotych wydane na zakupy u jednego z naszych Partnerów Programu (z wyjątkiem zakupu kart podarunkowych, toreb plastikowych/papierowych, pokrowców na ubrania, opakowań na prezenty), otrzymają Państwo po przedłożeniu swojej karty klienta jeden punkt INSIDER. Osoby posiadające status „INSIDER GOLD“ otrzymają za każde 5 złotych dwa punkty INSIDER. Zebrane punkty INSIDER są zapisywane na Państwa koncie karty klienta z reguły po upływie dwóch dni w przypadku zakupów stacjonarnych i po 30 dniach przy zakupach w Internecie. W przypadku zwrotu/wymiany zakupionych towarów za każde 5 złotych zwracanej wartości zakupu zostanie potrącony jeden punkt INSIDER na Państwa koncie karty klienta (lub w przypadku statutu „INSIDER GOLD“ dwa punkty).

Premia / realizacja punktów INSIDER

Jeżeli na Państwa koncie karty klienta zgromadzonych zostanie minimum 200 punktów INSIDER, punkty te można w dowolnym momencie wymienić w naszym dziale obsługi klienta na premię. Jeżeli nie dokonają Państwo tej zamiany, punkty INSIDER zgromadzone na Państwa koncie karty klienta, o ile jest ich minimum 200, zostaną nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym automatycznie zamienione na premię. Za każde 50 punktów INSIDER otrzymają Państwo premię w wysokości 2,50 zł. Premia ta zostanie uwzględniona przy najbliższych zakupach w formie rabatu, jeżeli przy kasie przedłożą Państwo swoją kartę klienta lub wprowadzą numer karty klienta do swojego konta w sklepie internetowym. Punkty INSIDER, które nie zostały wymienione na premię, pozostają na koncie karty klienta i zachowują swoją ważność przez okres 3 lat, z tym że aż do końca ostatniego roku kalendarzowego. Termin ważności premii wynosi 90 dni od zamiany. Po upływie terminu ważności premia przepada i nie może już zostać uwzględniona.

Stan punktów

Informację o aktualnym stanie punktów na swoim koncie można odczytać na paragonie przy okazji każdych zakupów. Informację taką można też zawsze uzyskać telefonicznie w dziale obsługi klienta.

Korzyści

Korzyści związane z programem dostępne są wyłącznie po przedłożeniu karty klienta lub po wprowadzeniu numeru karty klienta do konta w sklepie internetowym. Obowiązujące aktualnie korzyści podane są na stronie www.peek-cloppenburg.pl.

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformę do rozstrzygania sporów. Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia i nie uczestniczymy w rozstrzyganiu sporów w powyższym trybie online lub w postępowaniach prowadzonych przed jednostkami arbitrażowymi rozstrzygającymi spory konsumenckie.

Zmiany

Prowadzący Program zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym momencie niniejszych warunków uczestnictwa w programie ze skutkiem na przyszłość. Będą Państwo informowani z wyprzedzeniem przynajmniej w formie dokumentowej nie tylko o korzystnych zmianach i uzupełnieniach warunków uczestnictwa w programie. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania powiadomienia nie wniosą Państwo sprzeciwu co najmniej w formie dokumentowej, uznaje się, że wprowadzone zmiany i uzupełnienia zostały przez Państwa zaakceptowane. W przypadku wniesienia sprzeciwu Prowadzący Program może zakończyć Państwa udział w programie w drodze wypowiedzenia (patrz poniżej „Zakończenie”). O każdej istotnej zmianie lub anulowaniu korzyści zostaną Państwo poinformowani najpóźniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku statusowego, co najmniej w formie dokumentowej.

Zakończenie

Swój udział w programie karty klienta mogą Państwo w każdym momencie wypowiedzieć, składając oświadczenie Prowadzącemu Program lub jednemu z Partnerów Programu, bez konieczności zachowania terminu lub szczególnej formy. Niezwłocznie po wpływie wypowiedzenia Państwa konto klienta zostanie usunięte, a uzyskany przez Państwa status wygasa, z zastrzeżeniem przewidzianych przepisami prawa obowiązków w zakresie przechowywania danych oraz dalszego uzasadnionego interesu Prowadzącego Program lub Partnera Programu do przechowywania danych.

Prowadzący Program zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Państwu uczestnictwa w programie karty klienta z zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku złożenia wypowiedzenia przez Prowadzącego Program Państwa status wygasa wraz z upływem terminu wypowiedzenia.

Tylko w przypadku przejścia z programu karty klienta P&C

Na Państwa życzenie Prowadzący Program zwróci się do P&C i FID o przekazanie dotyczących Państwa danych podstawowych i transakcyjnych zgromadzonych w związku z dotychczasowym uczestnictwem w programie karty klienta P&C w celu Państwa uczestnictwa w programie INSIDER. Prowadzący Program oświadcza ponadto w imieniu P&C i FID, że spółki te przekażą Prowadzącemu Program określone powyżej dane podstawowe i transakcyjne we wskazanym celu.

Uwagi dotyczące ochrony danych

Informacje o administratorze

Współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO są spółki:

JC New Retail GmbH, Innere Güterstraße 2, CH-6300 Zug („JC New Retail“)– przedstawicielem JC New Retail w rozumieniu Art. 27 RODO jest Fashion ID GmbH & Co. KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf,
Peek & Cloppenburg Sp. z o.o., ul. Marynarska 19 A, Eureka Park I, PL 02-674 Warszawa („P&C“),
Fashion ID GmbH & Co. KG, Berliner Allee 2, D-40212 Düsseldorf („FID“)

(zwane poniżej łącznie „My“).

W tym celu zawarliśmy umowę zgodnie z art. 26 RODO. Na życzenie udostępnimy Państwu istotne treści tej umowy.

Przetwarzanie Państwa danych w celu uczestnictwa w programie karty klienta

Dotyczące Państwa dane podstawowe przetwarzamy w celu zarządzania i realizacji programu karty klienta oraz dla potrzeb związanej z tym komunikacji. Są to dane niezbędne dla uczestnictwa w programie i oznaczone we wniosku o wydanie karty klienta jako *pole obowiązkowe (pan/pani, nazwisko i adres). Bez podania tych danych Państwa uczestnictwo w programie jest niemożliwe. Wypełniając wniosek lub w okresie uczestnictwa w programie, mogą też Państwo dobrowolnie przekazać nam dodatkowe dane, takie jak data urodzenia, numer telefonu lub adres e-mail. W programie karty klienta mogą Państwo uczestniczyć także bez podania tych dodatkowych danych, jednak w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie korzyści związane z programem będą dla Państwa dostępne (np. promocje reklamowane w określonym kanale).
Jeżeli korzystają Państwo z karty klienta, przetwarzaniu podlegają także dane transakcyjne, czyli informacje o (i) zrealizowanych przez Państwa zakupach (przedmiot zakupu i dane dotyczące obrotu, rodzaj płatności, numer klienta, data i miejsce zakupu), (ii) zakupie i realizacji voucherów i (iii) udzielonych korzyściach w ramach akcji rabatowych i reklamowych Partnerów Programu. Państwa dane podstawowe i transakcyjne przetwarzamy w celu wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy (opracowanie Państwa wniosku, zbieranie i wykorzystanie punktów INSIDER oraz ich weryfikacja, w celu ustalenia Państwa statusu, udzielenia korzyści i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania). Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO.

Jeżeli uczestniczą Państwo w naszych imprezach lub innych promocjach, przetwarzamy dotyczące Państwa dane podstawowe i transakcyjne w celu przeprowadzenia i zorganizowania tych imprez i promocji (art. 6 ust. 1 b) i f) RODO).

Podstawę prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa dobrowolnie danych podstawowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zaoferowania Państwu spersonalizowanej obsługi (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Ponadto przetwarzamy dotyczące Państwa dane podstawowe i transakcyjne oraz Państwa adres mailowy, aby przeanalizować Państwa zachowania zakupowe u Partnerów Programu oraz przesłać Państwu mailem informacje reklamowe dotyczące ofert, imprez i konkursów, o ile wyrażą Państwo na to każdorazowo zgodę. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

Dotyczące Państwa dane podstawowe oraz transakcyjne przetwarzamy także w celu marketingu bezpośredniego, aby na podstawie Państwa zachowań zakupowych, przesłać Państwu drogą pocztową reklamę dostosowaną do Państwa zainteresowań (z wyjątkiem reklamy drogą mailową). Postawę prawną takiego przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f) RODO) polegający na informowaniu Państwa o aktualnych ofertach, imprezach i konkursach Partnerów Programu i Prowadzącego Program.

Ponadto, podczas wizyty w prowadzonym przez FID sklepie internetowym pod adresem www.peek-cloppenburg.pl możemy na podstawie analizy Państwa danych transakcyjnych zaproponować produkty dostosowane do Państwa indywidualnych zainteresowań, o ile zalogują się Państwo na swoim koncie w sklepie internetowym lub umożliwią nam identyfikację w inny sposób. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości oferowania Państwu spersonalizowanych usług (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Oprócz tego przetwarzamy Państwa dane podstawowe i transakcyjne w szczególności w następujących celach oraz w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f) RODO): w celu dochodzenia naszych roszczeń i obrony w ramach sporów prawnych (interesy przedsiębiorstwa w zakresie obrony prawnej i dochodzenia roszczeń), analizy danych – w tym tworzenia i segmentacji grup klientów poprzez tworzenie automatycznego profilu - i sporządzania statystyk służących doskonaleniu produktów i usług (interesy przedsiębiorstwa w zakresie doskonalenia i rozwoju programu karty klienta), autoryzacji i zapobieganiu oszustwom (interesy przedsiębiorstwa w zakresie ochrony przed szkodami materialnymi i niematerialnymi), zapewnienia bezpieczeństwa systemów IT (interesy przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa własnych systemów) oraz utrzymania dotyczących Państwa danych możliwie na aktualnym poziomie (interesy przedsiębiorstwa w zakresie poprawności danych dotyczących uczestników).

W ramach tworzenia i segmentacji grup klientów tworzymy grupy klientów z ogółu wszystkich dostępnych nam danych transakcyjnych bez osobistego odniesienia do odpowiednich zachowań zakupowych lub określonych kategorii produktów (tzw. profilowanie). Na podstawie Państwa zachowań zakupowych, np. w postaci preferowanych przez Państwa produktów lub terminów Państwa zakupów, nasz system przypisuje Państwa do określonych grup klientów. Tworzymy grupy użytkowników, aby móc jeszcze lepiej dostosowywać nasze oferty do zainteresowań naszych klientów i zwracać się do Państwa zgodnie z Państwa zainteresowaniami. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 RODO.

Okres przechowywania

Dotyczące Państwa dane przetwarzamy dopóki jest to niezbędne w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa lub dopóki nie wycofają Państwo wyrażonej na to zgody. Należy przy tym pamiętać, że udział w programie karty klienta jest bezterminowy do momentu wypowiedzenia lub zakończenia programu. Wraz z ustaniem celu, w jakim dotyczące Państwa dane były zbierane, zostaną one usunięte, o ile ich przechowywanie nie jest niezbędne w celu dotrzymania ustawowo określonych terminów przechowywania danych. Podstawę prawną przetwarzania danych w ostatnim wymienionym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO.

Tylko w przypadku przejścia z programu karty klienta P&C

Jeżeli zamiast uczestnictwa w programie karty klienta P&C chcą Państwo zostać uczestnikiem nowego programu INSIDER i wyrażą Państwo zgodę na odpowiednie przeniesienie dotyczących Państwa danych osobowych, wszystkie dotyczące Państwa dane podstawowe i transakcyjne przechowywane teraz w P&C i FID w związku z Państwa uczestnictwem w programie karty klienta P&C zostaną przekazane JC New Retail w celu uczestnictwa w nowym programie INSIDER prowadzonym przez JC New Retail. Podstawę prawną przetwarzania – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody – stanowi wyrażona zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO, a w przeciwnym razie nasze odpowiednie zobowiązanie umowne do przejęcia danych podstawowych i transakcyjnych dotyczących programu karty klienta, z którego aktualnie Państwo korzystają, oraz wewnętrzne cele administracyjne grupy przedsiębiorstw P&C zgodnie z art. 6 ust. 1 b) i f) RODO. Państwa zgoda jest dobrowolna. Mogą Państwo odmówić wyrażenia zgody bez żadnych negatywnych konsekwencji. W szczególności udział w programie karty klienta możliwy jest bez wyrażenia przez Państwa zgody.

Darüber hinaus sind wir in bestimmten Fällen gesetzlich verpflichtet,personenbezogene Daten zuständigen Behörden zur Verfügung zu stellen (Art. 6 Abs. 1. c) DSGVO).

Przekazywanie danych i państwa trzecie

Przekazywanie danych podmiotom trzecim, które nie są Partnerem Programu lub Prowadzącym Program, następuje wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Państwa wcześniej zgody lub w ramach przetwarzania danych na zlecenie administratora zgodnie z art. 28 RODO przez starannie wybranych usługodawców zobowiązanych do wypełniania poleceń administratora, np. przez centra obliczeniowe, drukarnie, lettershops czy podmioty świadczące usługi w zakresie IT. W ramach przetwarzania danych w imieniu administratora może dojść do przekazania danych odbiorcom w krajach spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje trzecie). W takich przypadkach, o ile nie istnieje decyzja UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zastosowaliśmy, zgodnie z przepisami prawa, odpowiednie gwarancje w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w dziale obsługi klienta.
Ponadto, w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do udostępniania danych osobowych właściwym organom (art. 6 ust. 1 c) RODO).

Wycofanie zgody

Udzielone zgody można w całości lub w odniesieniu do konkretnych celów przetwarzania w dowolnym momencie wycofać w stosunku do Prowadzącego Program lub Partnera Programu ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych mogą Państwo nadal uczestniczyć w programie karty klienta. Proszę jednak mieć na uwadze, że poszczególne oferty udostępniane są wyłącznie drogą pocztową lub e-mailem.

Sprzeciw wobec przetwarzania

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec wszelkiego przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust. 1 f) RODO. Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego mogą Państwo nadal uczestniczyć w programie INSIDER.

Inne prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Oprócz prawa do wycofania zgody i wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają też Państwo prawo do informacji (art. 15 RODO) oraz prawo do sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych (art. 20 RODO). Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych (art. 77 RODO).

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych właściwym dla polskiego Partnera Programu jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [email protected].

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych

Wszystkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw oraz wszelkie pytania dotyczące ochrony danych prosimy kierować do inspektora danych osobowych JC New Retail pod adres email: [email protected] lub za pośrednictwem naszego dedykowanego punktu kontaktowego:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Inspektor danych osobowych
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf